Tập trung chuẩn bị, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp

06/03/2015 00:17
Chiều 29/1, Hội nghị cán bộ toàn quốc về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2015 đã hoàn thành nội dung, chương trình làm việc đã đề ra sau một ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm cao.
 
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Hội nghị đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2014 và phương hướng nhiệm vụ năm 2015: biểu dương, khen thưởng những thành tích xuất sắc của các tập thể cá nhân, ghi nhận những đóng góp tích cực của đội ngũ cán bộ của ngành đối với công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Tô Huy Rứa nêu bật những kết quả mà ngành Tổ chức Xây dựng Đảng đã triển khai trong năm 2014. Toàn ngành đã triển khai tích cực, đồng bộ, bài bản một khối lượng công việc lớn về công tác tổ chức xây dựng Đảng từ công tác tổ chức, cán bộ, cơ sở Đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đến chính sách cán bộ; trong đó có những công việc mới và khó nhưng hết sức quan trọng, mang tính cơ bản, lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Tô Huy Rứa nhấn mạnh: khối lượng và tính chất công việc trong năm 2015, năm diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp và chuẩn bị Đại hội XII của Đảng, sẽ hết sức nặng nề - năm đánh giá kết quả công tác xây dựng Đảng của cả nhiệm kỳ.

Cùng với thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, ngành tập trung tham mưu, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tham mưu công tác rà soát, sắp xếp, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự cấp ủy của đại hội cấp dưới và cấp của mình; đồng thời, tham gia, đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII; triển khai công tác giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và tổ chức Đại hội XII của Đảng.

Bối cảnh tình hình, nhiệm vụ đó đòi hỏi những người làm công tác tổ chức xây dựng Đảng phải tiếp tục thể hiện được bản lĩnh, ý chí và sự nỗ lực, quyết tâm rất cao, mới có thể hoàn thành được nhiệm vụ mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy, tổ chức đã tin tưởng giao cho, đóng góp xứng đáng vào sự thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Về trọng tâm công tác trong 2015 của ngành Tổ chức xây dựng Đảng, ông Tô Huy Rứa nêu rõ: ngành tập trung tham mưu các cấp ủy căn cứ Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương và thực tế ở địa phương để rà soát lần cuối kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; hướng dẫn và thực hiện việc rà soát quy hoạch cấp ủy, ban thường vụ, các chức danh lãnh đạo ở cấp trực thuộc và ở cấp mình, để tiếp tục tham mưu việc điều chuyển, bố trí cán bộ, chuẩn bị nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới.

Chú ý kết hợp việc điều chuyển, bố trí cán bộ với thực hiện các chủ trương: Bí thư cấp ủy đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng Nhân dân các cấp; bố trí các chức danh bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Chánh án Tòa án Nhân dân, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân và cán bộ lãnh đạo cấp trưởng các ngành công an, thanh tra, tài chính, thuế, hải quan ở cấp tỉnh và cấp huyện không là người địa phương; chủ trương bí thư cấp ủy cấp huyện và tương đương trở lên không giữ chức vụ quá hai nhiệm kỳ liên tiếp tại một địa phương, đơn vị; người không tham gia cấp ủy, cũng thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước có nhu cầu bố trí cấp ủy viên.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tiếp tục xem xét, trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều chuyển, bố trí đối với cán bộ thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, đặc biệt là các Ủy viên Trung ương Đảng không đủ tuổi tái cử cấp ủy địa phương, có uy tín, sức khỏe, có năng lực đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của các ban, bộ, ngành Trung ương; đồng thời phối hợp với các tỉnh ủy, thành ủy kịp thời kiện toàn nhân sự thay thế chuẩn bị một bước nhân sự lãnh đạo cấp ủy khóa mới, trước đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố.

Việc tham mưu công tác nhân sự cấp ủy chặt chẽ, đúng quy chế, quy trình, đảm bảo phát huy dân chủ trong việc phát hiện, giới thiệu nhân sự; giữ vững nguyên tắc trong lựa chọn và bầu cử cấp ủy, xây dựng ban chấp hành đảng bộ các cấp thực sự tiêu biểu về tư tưởng, chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, đủ năng lực lãnh đạo hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Trên cơ sở phương hướng công tác nhân sự, các cấp ủy cần cụ thể hóa tiêu chuẩn cấp ủy viên, xác định cơ cấu, số lượng cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy khóa mới và quy trình, phương pháp, giới thiệu, lựa chọn nhân sự. Tiến hành giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020; đồng thời với nhân sự lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân và nhân sự lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016-2021.

Đồng thời, chú trọng rà soát về tiêu chuẩn chính trị; xem xét, kết luận hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, kết luận trước đại hội những trường hợp có vấn đề về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay và các trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo; tập trung sự chỉ đạo của cấp ủy đối với những đảng bộ mà trên địa bàn có tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, nội bộ mất đoàn kết hoặc có cán bộ chủ chốt mắc sai phạm...

Những địa phương và ngành cần bố trí cấp ủy viên, nhưng chưa chuẩn bị được nhân sự tại chỗ, ban thường vụ cấp ủy cấp trên chỉ đạo điều động người đủ tiêu chuẩn từ nơi khác đến.

Ông Tô Huy Rứa lưu ý, ngành tham mưu ban thường vụ cấp ủy thực hiện đúng quy định báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 1/7 năm nay về nhân sự dự kiến cấp ủy, ban thường vụ và các chức danh lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ tới; đồng thời tham mưu việc xem xét, cho ý kiến đối với cấp ủy cấp dưới.

Khi báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và xem xét, thông qua phương án nhân sự của cấp ủy cấp dưới, cần chú ý bảo đảm chỉ tiêu cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số; nơi nào chưa chuẩn bị đủ cơ cấu theo quy định, tiến hành bầu cấp ủy với số lượng ít hơn, số còn lại sẽ bổ sung trong nhiệm kỳ tới, tạo cơ sở cho việc thực hiện các cơ cấu này cho cả các khóa tiếp theo.

Ông Tô Huy Rứa cũng lưu ý: cùng với việc chỉ đạo đại hội cấp dưới và tham mưu tổ chức đại hội đảng bộ cấp mình, ngành sẽ tham mưu các cấp ủy, tổ chức đảng đóng góp ý kiến, tham gia xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và triển khai thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đủ phẩm chất, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ tham mưu Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII xây dựng dự thảo phương hướng công tác nhân sự và triển khai quy trình giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XII; tham mưu Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XII về công tác tổ chức và phục vụ, bảm đảm sự thành công của Đại hội XII.

Song song với lãnh đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đồng thời lãnh đạo các nhiệm vụ về xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng đã đề ra.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch vẫn tăng cường các hoạt động chống phá Nhà nước; đẩy mạnh các âm mưu nhằm lôi kéo cán bộ, làm chia rẽ, mất đoàn kết nội bộ trong Đảng, công tác bảo vệ chính trị nội bộ và bảo vệ bí mật của Đảng và Nhà nước càng phải được quan tâm.

Chú trọng lãnh đạo bảo đảm an ninh, an toàn, trật tự xã hội trong quá trình diễn ra đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng và việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của các tầng lớp nhân dân, theo tinh thần Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp

Các cơ quan tổ chức của cấp ủy, tổ chức Đảng tiếp tục kiện toàn về tổ chức, bộ máy, cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ ở các cơ quan tham mưu cấp chiến lược và cán bộ làm chuyên trách công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảm đảm hoàn thành tốt nhất yêu cầu nhiệm vụ tổ chức xây dựng Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XII của Đảng./.

(TTXVN/VIETNAM+)

 

Loading...