Tập trung công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: “Chìa khóa” mở cánh cửa đồng thuận

.
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Tweet