Tập trung huy động nguồn lực, đổi mới, phát triển sự nghiệp giáo dục Móng Cái toàn diện, hiện đại

20/11/2023 15:53
Trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế - xã hội, TP Móng Cái luôn dành sự quan tâm, nguồn lực chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm "Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu". Từ sự quan tâm chu đáo, bài bản đó, cùng sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; nhất là sự nỗ lực quyết tâm vượt khó vươn lên, không ngừng đổi mới, tâm huyết, cống hiến cho sự nghiệp “trồng người” của đội ngũ cán bộ quản lý, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành giáo dục; công tác giáo dục và đào tạo của TP Móng Cái đã có những bước phát triển tương đối toàn diện. Quy mô, mạng lưới trường, lớp đều được tăng cường đầu tư theo hướng kiên cố, hiện đại, chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục ở các bậc học được duy trì và có bước phát triển.
 TP Móng Cái luôn dành sự quan tâm, nguồn lực chăm lo đặc biệt cho sự nghiệp giáo dục với quan điểm "Coi giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu"

Đây là tiền đề để ngành GD&ĐT Thành phố hướng đến những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài cho quê hương Móng Cái anh hùng - nơi phên dậu - địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Những năm qua, TP Móng Cái đã từng bước nâng cao, tạo bước chuyển biến căn bản, mạnh mẽ, toàn diện về chất lượng giáo dục và đào tạo. Những định hướng đúng đắn của Thành phố được thể hiện tại các Hội nghị tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Móng Cái” năm học 2021-2022 và 2022-2023; Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông TP Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030. Đây là dịp để Thành phố đánh giá thực trạng, có cái nhìn đa chiều, chuyên sâu từ nhiều khía cạnh, đồng thời trao đổi, bàn thảo, huy động sự đóng góp trí tuệ của các đồng chí lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, cán bộ quản lý, giáo viên ngành giáo dục và đại diện cha mẹ học sinh một số trường học trên địa bàn Thành phố về những giải pháp đưa sự nghiệp giáo dục và đào tạo của Thành phố tiếp tục phát triển bền vững, ngang tầm với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của Nhân dân và góp phần chung cho sự phát triển toàn diện của Thành phố.

Thực hiện Thông báo số 449, Thông báo 831 của Thành ủy Móng Cái về ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại các Hội nghị tọa đàm hiến kế, UBND Thành phố đã ban hành các chương trình, kế hoạch chỉ đạo triển khai thực hiện, trong đó giao nhiệm cụ thể cho các cơ quan, đơn vị theo từng lĩnh vực phụ trách và thường xuyên đôn đốc, kiểm điểm tiến độ thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả, chất lượng. 

Với những giải pháp sáng tạo, đồng bộ, linh hoạt, thiết thực và những bước đi cụ thể; sau 2 năm triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Móng Cái”, đến nay cơ bản các nhiệm vụ trọng tâm, các mục tiêu đề ra theo lộ trình đã đạt được những kết quả tích cực. 

Quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất được quan tâm và đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi

Quy mô mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất được quan tâm và đầu tư xây dựng, cơ bản đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh trong độ tuổi và thực hiện được nhiệm vụ đổi mới giáo dục. Thành phố đã tập trung chỉ đạo triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch mạng lưới trường, lớp phù hợp với điều kiện kinh tế, quy mô phát triển giáo dục của địa phương để làm cơ sở cho việc đầu tư; thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đảm bảo quỹ đất để xây dựng và mở rộng các trường học phù hợp với quy hoạch chung, đảm bảo hiệu quả đầu tư lâu dài. Từ năm 2021 đến tháng 9/2023, UBND Thành phố cấp 292 tỷ 771 triệu đồng đầu tư, cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất; trong đó, đầu tư sửa chữa nhỏ 83 đợt (45 trường) tổng kinh phí 15 tỷ 033 triệu đồng, xây dựng mới đưa vào sử dụng 02 trường (THCS Bình Ngọc, MN Hải Yên) với tổng kinh phí là 64 tỷ 158 triệu đồng; bổ sung phòng học, phòng làm việc, nhà ăn học sinh cho 08 trường với tổng kinh phí đầu tư 213 tỷ 580 triệu đồng; Phê duyệt, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, tổng số 37 công trình với kinh phí 568 tỷ 335 triệu đồng.

Tiếp tục chỉ đạo đổi mới công tác quản lý trong giáo dục, giao và gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và quản lý tài chính. Các chế độ chính sách đãi ngộ đối với công chức, viên chức, người lao động ngành Giáo dục luôn được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn. Việc thực hiện cơ chế chính sách, quản lý tài chính; thu, chi học phí các khoản thu khác đối với các cơ sở giáo dục được thực hiện đúng quy định. Việc phân cấp quản lý, điều hành ngân sách đến các trường đã tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong công tác quản lý tài chính, công khai, minh bạch, không có đơn thư, kiến nghị.

Lãnh đạo Thành phố dự khai giảng năm học mới 2023-2024 tại trường THPT Lý Thường Kiệt

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục tiếp tục được Thành phố quan tâm, chú trọng. Hằng năm, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng để cử cán bộ viên chức tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, kiến thức an ninh quốc phòng.... Đồng thời, khuyến khích các đơn vị tạo điều kiện cho cán bộ, viên chức chủ động đi học nhằm đạt chuẩn và nâng chuẩn về trình độ chuyên môn. Từ năm 2021 đến nay, toàn Thành phố có hơn 1.123 lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Đội ngũ cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên cơ bản đủ về số lượng, cơ cấu, đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình, sách giáo khoa mới; Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn về trình độ chuyên môn theo cấp học là 93,6% (tăng 12,24% so với năm 2021); trong đó, trình độ trên chuẩn đạt 28,7% trở lên (tăng 1,2% so với năm 2021); số giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố đạt 46,2% (tăng 3,3% so với năm 2021), cấp Tỉnh đạt 6%.

Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, tuyển dụng, kiện toàn, sắp xếp, điều động luân chuyển Cán bộ quản lý, giáo viên cũng được thực hiện đảm bảo theo quy định và quy chế điều động, luân chuyển của Thành phố. Từ năm 2021 đến nay, đã bổ nhiệm thông qua thi tuyển 1 vị trí Trưởng phòng, 1 vị trí Phó Trưởng phòng giáo dục; bổ nhiệm mới 3 vị trí Hiệu trưởng; đánh giá bổ nhiệm lại đối với 15 cán bộ quản lý; điều động, sắp xếp, luân chuyển, bổ nhiệm 30 cán bộ quản lý, 483 giáo viên, 27 nhân viên các trường công lập trực thuộc. Cán bộ giáo viên được bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, thay đổi môi trường công tác đã phát huy tính sáng tạo, đổi mới trong quản lý, giảng dạy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, Thành phố tiếp tục thực hiện biệt phái cán bộ quản lý, giáo viên từ các trường công lập đến công tác tại có thời hạn tại các trường ngoài công lập để hỗ trợ công tác quản lý giáo dục trong thời kỳ đầu mới thành lập, giúp các nhà trường nâng cao năng lực, phát huy đổi mới phương pháp dạy học, dần khẳng định vị thế của hệ thống các trường ngoài công lập.

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy và đồng chí Nguyễn Thu Hương, Phó Chủ tịch UBND Thành phố tặng qua cho các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Lý Tự Trọng nhân dịp Tết Trung thu

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy tiếp tục được Thành phố quan tâm chỉ đạo. Nhiều trường có 100% lớp học được lắp máy chiếu cố định và hệ thống âm thanh ... phục vụ giảng dạy và học tập; có 01 trường học thông minh (THCS Ninh Dương) được đầu tư từ nguồn ngân sách của Tỉnh. Có trên 90% số tiết/tuần sử dụng thiết bị dạy học hiện đại (tăng 12% so với năm 2021). Đặc biệt, đến tháng 7/2023, hoạt động tuyển sinh đầu cấp lớp 1, lớp 6 được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số; Tiếp tục triển khai nhân rộng mô hình trường, lớp học thông minh, đến nay đã hoàn thành xây dựng kế hoạch, xác định lộ trình đầu tư ngân sách để các trường sớm có đủ điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, từng bước đồng bộ với Thành phố thông minh.

Cán bộ làm công tác y tế trường học phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường, thường xuyên quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện và tự kiểm tra các yêu cầu về vệ sinh học đường, vệ sinh trường lớp, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh khu vực nội trú, bán trú theo các quy định của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chất lượng giáo dục đại trà, giáo dục mũi nhọn của TP Móng Cái được nâng lên, tiếp tục phản ánh sự chuyển biến tích cực về chất lượng dạy và học so với các năm học trước. Về chất lượng giáo dục đại trà, tổng số trẻ huy động ra lớp năm học 2022-2023 là 7539/9938 trẻ = 75,8% (tăng 4,3% so với năm 2021); Tỷ lệ trẻ 6 tuổi vào học lớp 1 đạt 100%, trẻ từ 6 đến 11 tuổi học tiểu học đạt 100%; Số học sinh hoàn thành chương trình tiểu học là 2588/2588 = 100% (tăng 0,05% so với cùng kỳ). 

Các đồng chí lãnh đạo Thành phố vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Năm 2023, số học sinh tốt nghiệp THCS là 1.688, số học sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT là 1.059 (đạt 62,74%), số học sinh trúng tuyển vào trường THPT bằng phương thức thi tuyển là 758 (đạt 71,58% - tăng 1,55% so với năm 2022). Xét điểm thi các môn chung (Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ), điểm trung bình thi tuyển sinh toàn Thành phố năm 2023 là 4,99 điểm, tăng 0,67 điểm so với năm 2022. Kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2023 toàn Thành phố đạt 95,32%; thấp hơn so với Tỉnh là 2,41%; song khoảng cách đã được rút ngắn. 

Chất lượng giáo dục mũi nhọn được nâng lên, số học sinh tham gia các kỳ thi học sinh giỏi cấp Tỉnh, cấp Quốc gia tăng về số lượng và chất lượng giải. Kết quả thi chọn học sinh giỏi THCS cấp Tỉnh trong 3 năm từ 2021 đến 2023, TP Móng Cái có 236 thí sinh đạt giải với 11 môn thi, trong đó có 7 giải Nhất, 44 giải Nhì, 84 giải Ba, 101 giải Khuyến khích. Tỉ lệ đạt giải cơ bản đứng trong top 3 về chất lượng giải (sau Thành phố Hạ long, Cẩm Phả); riêng năm 2021, 2022 Thành phố đứng top đầu về tỉ lệ học sinh đạt giải (trên 62%). Học sinh giỏi THPT cấp Tỉnh có 61 học sinh đạt giải, trong đó có 01 giải nhất, 3 giải nhì, 21 giải ba, 30 giải khuyến khích. Tham gia Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp Tỉnh đạt 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 01 giải Tư. Có 02 học sinh vào đội tuyển HSG cấp Quốc gia môn tiếng Trung Quốc và môn tiếng Anh; đặc biệt có 01 học sinh đạt giải Nhì học sinh giỏi cấp quốc gia môn Tiếng Anh. Có 07 học sinh đạt giải Tin học trẻ cấp Tỉnh và 03 học sinh đạt giải Tin học trẻ cấp toàn quốc (trong đó có 01 Giải Nhì, 02 giải Khuyến Khích).

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Thành phố; sự phối hợp tích cực của các cơ quan, phòng, ban, đoàn thể…, đặc biệt là sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý, kết quả các kỳ thi của Thành phố trong 02 năm qua cho thấy có sự duy trì, cải thiện về chất lượng giáo dục thể hiện ở tỷ lệ tốt nghiệp, điểm trung bình, thứ hạng của Thành phố. 

Thành phố Móng Cái khen thưởng đột xuất  cho học sinh và giáo viên có thành tích xuất sắc trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh

Song song với việc nâng cao chất lượng giáo dục, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống cũng được 100% các trường Tiểu học, THCS, THPT triển khai thực hiện hiệu quả. Làm tốt công tác giảng dạy lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống. Tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội trong các trường học. Trong 2 năm qua, ngành Giáo dục đã phối hợp triển khai giáo dục kỹ năng sống cho 13.488 học sinh; tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trải nghiệm sáng tạo tham quan các địa danh trong địa bàn Móng Cái và một số địa phương trong Tỉnh cho 21.150 lượt học sinh.

Chất lượng phổ cập giáo dục cho trẻ mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, THCS, xóa mù chữ tiếp tục được giữ vững và nâng cao; 17/17 = 100% xã, phường đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2; 14/17 = 82,35% xã, phường đạt phổ cập giáo dục THCS mức độ 3 (tăng 02 xã so với năm 2021).

Thành tựu đạt được của Ngành Giáo dục và đào tạo TP Móng Cái những năm qua, đặc biệt là sau 2 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Móng Cái”, đã khẳng định những bước đi vững chắc, giải pháp hữu hiệu, thiết thực mà cấp ủy, chính quyền TP Móng Cái đã nỗ lực, quyết tâm thực hiện. Ý thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh và các cấp các ngành trong việc triển khai thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục được nâng lên, có chuyển biến tích cực và có sự đổi mới. Bức tranh nhiều màu sắc về sự nghiệp giáo dục của Thành phố ngày hôm nay có tâm huyết, khát vọng, sức lực của bao thế hệ đi trước và đó cũng là nguồn động viên, tiếp sức cho các thế hệ hôm nay và mai sau luôn trân trọng, tự hào, khẳng định niềm tin cho đội ngũ toàn ngành tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp Giáo dục Móng Cái vững bước trên con đường đổi mới. 

Tập trung đánh giá nhận định tình hình và những đề xuất, hiến kế theo từng chủ đề nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Móng Cái giai đoạn 2023-2025, tầm nhìn đến năm 2030

Bên cạnh những thành tựu, kết quả đạt được, qua 2 năm thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tọa đàm với chủ đề “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn TP Móng Cái” vẫn còn một số nhiệm vụ chưa đạt tiến độ, yêu cầu đề ra và cả những hạn chế, khó khăn, thách thức đang đặt ra đòi hỏi phải có những giải pháp quyết liệt, đồng bộ để khắc phục và thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.

Trong khó khăn, ý chí, nỗ lực, tinh thần đoàn kết của Cấp ủy, chính quyền và toàn ngành Giáo dục và đào tạo TP Móng Cái được thể hiện mạnh mẽ. Với tinh thần “Nâng cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, sự vào cuộc của toàn xã hội trên địa bàn Thành phố chăm lo sự nghiệp phát triển giáo dục; tiếp tục chuyển tải, lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển với mục tiêu chiến lược lâu dài”, Thành phố Móng Cái tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chỉ đạo của Tỉnh, Sở GD&ĐT, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy tại Hội nghị tọa đàm “Hiến kế nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Móng Cái”. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho giáo dục, kiên cố hóa trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Tiếp tục xây dựng, triển khai các Chương trình, Kế hoạch, Nghị quyết, Đề tài, Đề án trọng tâm của Ngành. Nâng cao chất lượng giáo dục; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; tổ chức tốt việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở. Tiếp tục quan tâm bổ sung về đội ngũ, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo lộ trình thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông 2018. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kĩ năng sống; tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh. Thực hiện chuyển đổi số trong ngành Giáo dục; tăng cường công tác kiểm tra; truyền thông; cải cách hành chính; kiểm định chất lượng giáo dục; công nhận trường đạt chuẩn quốc gia.

Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông thành phố Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”

Với quyết tâm đổi mới, sáng tạo, cùng những giải pháp đồng bộ, cách thức, mô hình hiệu quả trong công tác quản lý trường lớp, nâng cao chất lượng giáo dục đã được đưa ra bàn thảo tại Hội nghị “Nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông thành phố Móng Cái giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”; cùng với sự quan tâm sâu sắc, kịp thời của Cấp ủy, Chính quyền Thành phố, sự nỗ lực của các địa phương và tinh thần chủ động, sáng tạo, sẵn sàng vượt khó của các thế hệ thầy, trò, ngành Giáo dục, Thành phố Móng Cái sẽ tiếp tục có những quyết sách kịp thời, linh hoạt, hợp lý, để tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29 của Đảng về đổi mới căn bản giáo dục và đào tạo trong giai đoạn 2022-2025 và Chỉ thị 38 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2023-2025, định hướng đến năm 2030”. Từ đó, đưa công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT của TP Móng Cái tiếp tục phát triển mạnh mẽ, theo hướng chuẩn hóa, hiện đại, bền vững, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, tạo nền móng quan trọng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái - nơi phên dậu - địa đầu Đông Bắc của Tổ quốc.

Vi Thu - Trần Bình
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...