Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh Quảng Ninh, 15 năm thành lập thành phố Móng Cái

Thành phố Móng Cái đẩy mạnh các phong trào thi đua

31/05/2023 01:20
Trước năm 1989 Móng Cái là huyện miền núi thuần nông nghèo; đến năm 2008, thị xã bé nhỏ đôi bờ sông biên giới đã trở thành thành phố rực rỡ, phát triển, một cực tăng trưởng phía Bắc đáng chú ý. Để có sự vươn lên, trỗi dậy ngoạn mục, Móng Cái đã hội tụ, phát huy bản lĩnh, nỗ lưc thi đua trong mọi ngành, mọi lĩnh vực để mỗi ngày tiến xa hơn. Năm 2023, Móng Cái đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 15 năm thành lập thành phố Móng Cái.

Thời gian qua, TP Móng Cái đã phát động rộng rãi phong trào thi đua yêu nước tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Các phong trào thi đua đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt, tháng 10/2022, tại lễ phát động thi đua đặc biệt, đồng chí Hồ Quang Huy - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thành phố đã phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963-30/10/2023) trên địa bàn thành phố Móng Cái với chủ đề “Khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái hội nhập, phát triển năng động, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

Từ một huyện nghèo, Móng Cái vươn lên trở thành thành phố phát triển 

Từ lễ phát động đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút, động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thành phố thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Tỉnh. Đồng thời, tiếp tục tăng cường xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ và nhân dân trên địa bàn Thành phố Móng Cái, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác quản lý điều hành của chính quyền các cấp từ Thành phố đến cơ sở, củng cố niêm tin và tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân cùng với Đảng bộ - chính quyền và nhân dân các dân tộc TP Móng Cái nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung chung sức đồng lòng xây dựng TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh ngày càng giàu đẹp, hiện đại và văn minh.

Các phong trào thi đua đã tạo động lực cho sự phát triển 

Điển hình như các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Móng Cái chung sức xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị”, “Doanh nghiệp giỏi”, “Cơ quan văn hoá”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 xung kích, 4 đồng hành”, “Hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “Thi đua dạy tốt - học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,xây dựng văn hóa giáo dục Móng Cái “Trung thực - Trách nhiệm - Chia sẻ - Lan tỏa - Chất lượng”;  phong trào “Người cao tuổi làm kinh tế giỏi", “Ghi sâu lời Bác, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023” của LLVT TP Móng Cái, các hoạt động thi đua hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội Hội Nông dân các cấp...

Đặc biệt, hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh đồng thời là thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nửa đầu nhiệm kỳ, Móng Cái đã thực hiện hiệu quả 20 nhóm chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn (2020-2025) và 11 Đề án, Chương trình trọng tâm, trong đó có 18/20 chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ Nghị quyết; bao gồm: 

04/05 nhóm chỉ tiêu kinh tế:  Tổng thu ngân sách nhà nước trung bình trên địa bàn đạt 12% dự toán Tỉnh giao/NQ là 12%, (bằng 100% chỉ tiêu). Tỷ trọng chi đầu tư phát triển trong tổng chi ngân sách đạt trung bình đạt 43,7%/NQ là 35% (vượt 24% chỉ tiêu). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 7,7% so với giai đoạn 2015 – 2020/NQ là 12% (bằng 64% chỉ tiêu).  Thành lập mới 450 doanh nghiệp/NQ là 900 doanh nghiệp (bằng 50% chỉ tiêu).

6/06 nhóm chỉ tiêu xã hội: Quy mô dân số đạt 109.703 người/NQ là trên 120.000 người vào năm 202 (đạt tiến độ). Tạo việc làm mới >3.500 lao động trên năm /NQ là 3.500 - 4.000 lao động (đạt chỉ tiêu); tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80,1%/NQ là 88% (bằng 91,02% chỉ tiêu), trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ đạt 59,5%/NQ là 60% (bằng 99% chỉ tiêu).  Tỷ lệ trường, lớp học được kiên cố hóa đạt 100%/NQ là 100% (bằng 100% chỉ tiêu); tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 89,1%/NQ là 96%, bằng 93% chỉ tiêu. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%/NQ là >96% (vượt 1% chỉ tiêu). Còn 17 hộ thuộc diện bảo trợ xã hội/NQ là không còn hộ nghèo (trừ những hộ thuộc diện bảo trợ xã hội), (đạt chỉ tiêu).  100% xã đạt chuẩn nông thôn mới/NQ là 100% (bằng 100% chỉ tiêu); trong đó xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt 44%/NQ là >55% (bằng 80% chỉ tiêu), xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đạt 22%/NQ là >20% (vượt 10% chỉ tiêu).

04/05 nhóm chỉ tiêu môi trường: Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải rắn sinh hoạt đạt 100%/NQ là 100% (bằng 100% chỉ tiêu).  Tỷ lệ nước thải tại khu, cụm công nghiệp được xử lý 100%/NQ là 100% (bằng 100% chỉ tiêu). Tỷ lệ chất thải y tế được thu gom, xử lý đạt chuẩn môi trường 100%/NQ là 100% (bằng 100% chỉ tiêu). Tỷ lệ che phủ rừng đạt 41,3%/NQ > 41% (vượt 0,7% chỉ tiêu).

04/04 nhóm chỉ tiêu xây dựng Đảng: Hàng nằm, Đảng bộ Thành phố đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ/NQ là hằng năm đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên (đạt chỉ tiêu). Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt trên 94,3%/NQ là 90% (vượt chỉ tiêu). Tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ hằng năm đạt 94,3%/NQ là 80%, vượt chỉ tiêu NQ. Số lượng đảng viên mới được kết nạp hằng năm so với số lượng đảng viên đầu năm đạt từ 3,1%/NQ là 3,0 - 3,5% (đạt chỉ tiêu).

Trên tất cả các lĩnh vực, phong trào thi đua đã lan tỏa khát vọng cống hiến, xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương tiên tiến 

Các phong trào thi đua yêu nước với khí thế thi đua sôi nổi đã tạo động lực để Móng Cái thực hiện đạt hiệu quả cao trên từng lĩnh vực. Đối với từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã nắm chắc, quyết tâm tổ chức thực hiện tốt tinh thần “6 dám- 5 thật”, từ đó lan tỏa khát vọng đổi mới, phát triển.

Lan tỏa “Khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái hội nhập, phát triển năng động, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”

Với Móng Cái, thi đua góp phần tạo nên những giá trị kinh tế xã hội, giá trị vật chất, tinh thần. Những kết quả, thành tựu nổi bật  thời gian qua và khí thế quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương hiện nay thực sự là những giá trị quý báu hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh, 15 năm thành lập thành phố Móng Cái, lan tỏa “Khát vọng xây dựng thành phố Móng Cái hội nhập, phát triển năng động, giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. 

 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...