Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội trình kỳ họp HĐND TP khóa XXI

13/07/2023 22:13
Chiều 13/7, đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế xã hội trình Kỳ họp thứ 12 HĐND Thành phố khóa XXI (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Tham dự cuộc họp có đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố; lãnh đạo các ban ngành liên quan.

 

Quang cảnh cuộc họp

Đồng chí Dương Thị Huệ - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố phát biểu chỉ đạo

Đồng chí Nguyễn Thị Hậu, Trưởng ban kinh tế-xã hội HĐND Thành phố chủ trì cuộc họp

Tại cuộc họp, Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố đã thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gồm: Báo cáo về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023 (lĩnh vực thuộc nhiệm vụ của Ban theo luật định); báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách thành phố 6 tháng đầu năm, giải pháp 6 tháng cuối năm; việc đề nghị phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách thành phố Móng Cái năm 2022; Về phân bổ dự toán chi ngân sách năm 2023 từ nguồn kết dư ngân sách cấp thành phố năm 2022 chuyển sang năm 2023; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. 

Ban Kinh tế - xã hội HĐND Thành phố cũng thẩm tra nội dung về việc hủy bỏ, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nguồn vốn ngân sách thành phố; điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; kế hoạch đầu tư từ nguồn ngân sách thành phố năm 2024.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên các ban HĐND TP Móng Cái cơ bản đồng tình với các nghị quyết, báo cáo; đồng thời HĐND Thành phố đề nghị các ban ngành, đơn vị liên quan tiếp thu ý kiến đóng góp tại cuộc họp và tổng hợp, hoàn thiện báo cáo để trình tại kỳ họp thứ 12 của HĐND Thành phố khóa XXI./.

 

Hải Ninh
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...