Thần tốc truy vết các trường hợp F1,ngay trong đêm và hướng dẫn các biện pháp cách ly y tế đối với các trường hợp liên quan trường hợp mắc Covid-19

17/11/2021 00:30
Liên quan đến trường hợp nghi nhiễm COVID - 19 Trịnh Thị Thoan sinh năm 1991 ( Phương pháp PCR), địa chỉ tại số 483 Mạc Đĩnh Chi, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái Quảng Ninh. Ngay trong đêm ngày 16/11/2021, BCĐ Phòng chống Covid -19 đã tiến hành rà soát truy vết các trường hợp F1 có liên quan trên địa bàn Trần Phú.

Liên quan đến  trường hợp F0 Trịnh Thị Thoan sinh năm 1991, địa chỉ số 483 Mạc Đĩnh Chi, Phường Hải Yên, Thành phố Móng Cái, Tỉnh Quảng Ninh. BCĐ Phòng chống dịch Covid -19 đã tiến hành rà soát truy vết các trường hợp F1  trên địa bàn Phường ngay trong đêm 16/11/2020. Qua rà soát truy vết, xác định được 107 trường hợp F1 có liên quan tiếp xúc đến F0 tại khách sạn Biển Bắc  và 75 F1 là nhân viên tại khách sạn Biển Bắc. Trong ngày 17/11/2021 BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tiếp tục rà soát và truy vết các trường hợp liên quan đến F0 và các F1 ngay sau khi có chỉ đạo của BCĐ Phòng chống dịch Covia-19 Thành phố Móng Cái

.BCĐ Phòng Chống dịch Covid-19 truy vết trường hợp có liên quan đến F0 tại Khách Sạn Biển Bắc

BCĐ Phòng Chống dịch Covid-19 truy vết trường hợp có liên quan đến F0 tại Khách Sạn Biển Bắc

Tâm Liên
Loading...