Dự án “Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1)’’:

Thành công từ ý Đảng, lòng dân trong công tác giải phóng mặt bằng

Cùng với thực hiện hiệu quả chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư trong giải phóng mặt bằng dự án “Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoạn từ Cầu Voi, xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1)’’, TP Móng Cái đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với những cách làm hay, sáng tạo, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Quá trình triển khai đã khẳng định bài học quý về sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt, sự vào cuộc tích cực, đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân.

 

Lãnh đạo Thành phố và xã Hải Xuân kiểm tra công tác GPMB dự án đoạn đi qua xã Hải Xuân

Dự án “Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoàn từ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1)’’, có điểm đầu đấu nối với tuyến đường kết nối từ đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đến cảng Vạn Ninh (Vạn Gia), thành phố Móng Cái, tại lý trình km 1 + 292; điểm cuối đấu nối với đường tỉnh 335 tại lý trình km4 + 650. Tổng diện tích thu hồi để GPMB là 10,06ha; tổng số hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án là 250 hộ; số hộ dự kiến phải bố trí tái định cư là 20 hộ với tổng số 20 ô đất.

Xác định đây là dự án trọng điểm, động lực có ý nghĩa chiến lược đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của TP Móng Cái, khi dự án được hoàn thành sẽ kết nối phía Đông của xã Hải Xuân với trục kinh tế du lịch, dịch vụ Trà Cổ - Bình Ngọc; phía tây sẽ kết nối với khu cảng biển Vạn Ninh – Ninh Dương và các khu vực lân cận khác đồng thời trong tương lai sẽ hình thành các khu đô thị dọc theo hai bên đường của dự án,  nên công tác giải phóng mặt bằng được Thành ủy-HĐND-UBND Thành phố xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia đồng bộ ngay từ đầu, nhất là đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động để nhân dân ủng hộ chủ trương vì lợi ích chung, mang lại hiệu quả thiết thực. Đặc biệt, cần nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể, sát sao, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo ngay từ khi triển khai dự án bằng những việc làm cụ thể, thường xuyên bám sát tình hình thực tế và giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay tại cộng đồng dân cư với phương châm vì lợi ích của nhân dân.

Khen thưởng các tập thể, hộ dân có thành tích xuất sắc trong công tác vận động, tuyên truyền, tự nguyện bàn giao mặt bằng trước thời hạn và hiến đất thuộc dự án

Từ quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của cấp ủy, chính quyền Thành phố, các địa phương liên quan đến dự án đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tích cực, chủ động ngay từ những ngày đầu triển khai dự án. Trong các địa bàn có dự án đi qua, xã Hải Xuân là một điểm sáng trong việc thực hiện công tác GPMB, vừa nhanh, vừa đảm bảo công bằng, công khai và dân chủ.

Để bảo đảm tiến độ GPMB cho dự án, Đảng ủy xã Hải Xuân xác định phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên, các tổ chức đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, giải quyết vướng mắc ngay tại cơ sở. Quá trình lấy ý kiến dân cư, những nội dung nào còn vướng mắc thì báo cáo ngay với Ban Thường vụ Đảng ủy xã, thống nhất với các ban, phòng chức năng của Thành phố kịp thời giải quyết, không để kéo dài, gây mất lòng tin trong nhân dân. Bên cạnh đó, để nhận được sự đồng thuận của nhân dân, xã đã vận động Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng Ban công tác Mặt trận, Trưởng thôn, các đảng viên có đất nằm trong dự án tự giác, gương mẫu đi đầu đồng thuận với tinh thần “đảng viên đi trước, làng nước theo sau” đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động mọi người làm theo. Hộ nào thuộc thành phần nào thì các hội, đoàn thể đó cùng vào cuộc vận động trước. 

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Hải Xuân cho biết: “Ngoài việc công khai, minh bạch, dân chủ về cơ chế, chính sách đền bù, hỗ trợ tái định cư thì công tác tuyên truyền, vận động có vai trò đặc biệt quan trọng. Cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể trên địa bàn xã đã đồng hành vào cuộc, phân công đảng viên, cán bộ các tổ chức đoàn thể “bám hộ” để tuyên truyền, vận động, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Ở những nơi khó khăn nhất, phức tạp nhất thì Người đứng đầu địa phương đã xuống tận nơi giải quyết”. 

Cũng từ quan điểm như trên, đồng chí Vi Văn Toan, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn 1 chia sẻ: “Họp Chi bộ chúng tôi thống nhất cao nhận thức về dự án qua địa bàn xã và đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân về công tác GPMB. Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, Chi bộ đã phân công đảng viên bám sát từng hộ để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, có biện pháp tuyên truyền phù hợp và giải quyết những khó khăn, vướng mắc kịp thời trên cơ sở thấu tình, đạt lý.”

Nhờ linh hoạt, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động và bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, dân chủ, chỉ sau 2 ngày vận động, tuyên truyền, 215 hộ dân trên địa bàn xã Hải Xuân có đất nằm trong dự án đã tự nguyện ký biên bản bàn giao trước mặt bằng để thực hiện thi công dự án, trong đó 05 hộ hiến đất, góp phần tạo mặt bằng sạch cho thi công dự án.

Việc động viên, chia sẻ kịp thời của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt sự sâu sát của cán bộ, đảng viên luôn gần dân, hiểu dân, trọng dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, cùng người dân tháo gỡ khó khăn đã tạo nên “chất keo” kết dính, giúp người dân đồng thuận, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân cho sự phát triển của địa phương. Theo báo cáo tiến độ thực hiện dự án, đến nay đã hoàn thành công tác thống kê, kiểm đếm với 249 hộ/ 249 hộ = 100%; vận động hiến đất được 05 hộ; lập xong phương án bồi thường cho 240/244 hộ; hiện Hội đồng đã thẩm định được 187/244 hộ; trình phê duyệt được 150/244 hộ với tổng số tiền 9,4 tỷ đồng; Đã phê duyệt có 37 phương án với tổng số tiền 6.758.781.374 triệu đồng và 04 phương án mộ với số tiền 324 triệu đồng. Đến nay, đã chi trả tiền 36/244 hộ và 04 phương án mộ.

Với đường lối, chủ trương đúng đắn, thực hiện trên nguyên tắc công bằng, công khai và dân chủ, công tác GPMB dự án đã được triển khai thực hiện thuận lợi, hiệu quả cao

Công tác GPMB dự án “Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoàn từ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1) đến thời điểm này được triển khai thực hiện hiệu quả, hoàn thành khối lượng lớn công việc là nhờ sức mạnh đồng thuận ý Đảng, lòng dân. Quá trình thực hiện luôn có sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấp ủy, tổ chức Đảng; sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của cả hệ thống chính trị, đặc biệt nêu cao vai trò của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; sự đa dạng, sáng tạo, đổi mới trong công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với phổ biến kịp thời, thực hiện công khai, minh bạch các chế độ, chính sách của Nhà nước. TP Móng Cái coi đây là những bài học kinh nghiệm quý để tiếp tục triển khai hiệu quả nội dung còn lại của dự án cũng như các dự án trọng điểm khác trên địa bàn.

Với đường lối, chủ trương đúng đắn, thực hiện trên nguyên tắc công bằng, công khai và dân chủ, công tác GPMB dự án “Đường ven biển liên kết khu kinh tế Vân Đồn với khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, đoàn từ Cầu Voi xã Vạn Ninh đến tỉnh lộ 335 (giai đoạn 1) đã được triển khai thực hiện thuận lợi, hiệu quả cao tạo niềm tin của nhân dân đối với chính quyền địa phương./.

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...