Thành Đoàn Móng Cái triển khai "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; tập huấn công tác phòng chống ma túy cho đoàn viên thanh niên

01/07/2022 14:20
Ngày 1/7, Thành Đoàn Móng Cái tổ chức chương trình triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời tập huấn công tác phòng chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên năm 2022. Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái dự và trực tiếp giảng dạy. Tham gia lớp tập huấn có gần 100 cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên tiêu biểu trên địa bàn Thành phố.

 

Quang cảnh hội nghị tập huấn

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái thông tin nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Đồng chí Vũ Việt Hưng, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái đã thông tin đến các bạn đoàn viên thanh niên với chuyên đề: Thanh niên Móng Cái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc". Trong đó, đồng chí nhấn mạnh: Tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống các quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, về khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước của dân, do dân, vì dân….Đạo đức Hồ Chí Minh là tuyệt đối trung thành, kiên định lý tưởng cách mạng, đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, dân tộc lên trên tất cả; hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phụng sự nhân dân, tận trung với nước, tận hiếu với dân; là cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư... Phong cách Hồ Chí Minh là tư duy độc lập, tự chủ, sáng tạo, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn; làm việc dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng; là ứng xử văn hóa, tinh tế, đầy tính nhân văn; nói đi đôi với làm; là giản dị, gần gũi quần chúng…

Đoàn viên thanh niên TP Móng Cái lắng nghe các nội dung được truyền đạt


Với lòng biết ơn vô hạn, với tinh thần, trách nhiệm, vai trò của tuổi trẻ, mỗi đoàn viên thanh niên hãy biến tình cảm thiêng liêng đối với Bác Hồ kính yêu thành ý chí, hành động cụ thể, thiết thực. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thanh niên phải thực hiện cho bằng được những lời dạy của Người đối với thanh niên; chú trọng rèn luyện theo tiêu chí “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn”; hình thành thái độ đúng đắn, trách nhiệm cao trong công việc cũng như trong lao động sản xuất; phải thật sự tiên phong, gương mẫu về tư tưởng, hành động thực tế, từ phẩm chất đạo đức, lối sống đến tác phong, cư xử; nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì an sinh xã hội, lan tỏa nụ cười ấp áp và hạnh phúc cho những mảnh đời khó khăn. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ giúp tuổi trẻ có thêm niềm tin, sức mạnh để sống, lao động và rèn luyện trở thành một thế hệ thanh niên tân tiến, xứng tầm đòi hỏi của đất nước và thời đại; đóng góp vào sự phát triển của quê hương Móng Cái nói riêng và đất nước nói chung.

Thượng úy Trương Hồng Đức, cán bộ Công an Thành phố tập huấn tại hội nghị

Tại hội nghị, đoàn viên thanh niên cũng được cán bộ Công an Thành phố truyền thông một số nội dung trọng tâm về phòng chống ma túy, phổ biến, giáo dục pháp luật về tác hại, hiểm họa và công tác phòng chống ma túy cho đoàn viên, thanh niên; giới thiệu một số loại ma túy mới và tác hại của ma túy đến đoàn viên thanh niên; tình hình đấu tranh với tội phạm ma túy; một số kỹ năng, nghiệp vụ trong công tác phòng chống ma túy…

Qua đó nâng cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật cho cán bộ đoàn viên thanh niên trong công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nâng cao kỹ năng tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về phòng chống ma túy, góp phần hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật, đặc biệt là đối với đoàn viên thanh niên trên địa bàn./. 

 

Hải Ninh
Trung tâm Truyền thông và Văn hóa TP Móng Cái
Loading...