Thanh niên Móng cái vẽ trên 100 m tranh tường tại xã Bắc Sơn

15/11/2021 15:24
Vừa qua, Đoàn Thanh niên TP Móng cái tổ chức ra quân, vẽ trên 100m tranh tường xây dựng Nông thôn mới tại xã Bắc Sơn.

Công trình tranh tường tại thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn

Công trình tranh tường tại thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn được triển khai với diện tích 100m do họa sĩ cùng các bạn đoàn viên thanh niên TP Móng cái phác họa. Với những bức tranh được vẽ màu nước hết sức sống động, mang hơi thở cuộc sống của người dân trên địa bàn, cảnh quê hương, đất nước, bảo vệ môi trường xây dựng nông thôn mới, tạo điểm nhấn phát triển du lịch.

Đoàn thanh niên tham gia vẽ tranh tường xây dựng Nông thôn mới

Được biết, cùng với hoạt động vẽ Tranh tường của Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ, cùng các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tiếp tục xây dựng các hạng mục giúp cho xã Hải Xuân đạt NTM nâng cao, xã Bắc Sơn đạt NTM kiểu mẫu, thêm 12 thôn NTM, 41 vườn NTM và 855 hộ gia đình kiểu mẫu... Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế nông thôn, tái cơ cấu nông nghiệp thì việc đầu tư kết cấu hạ tầng KT-XH phải được gắn liền với cải thiện chất lượng môi trường tự nhiên, duy trì ANTT, đảm bảo định hướng hình thành khu vực nông thôn đáng sống./.

Trần Bình
Trung tâm TT&VH
Loading...