Thanh niên phường Hải Yên, hăng hái tham gia đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17.

07/04/2022 13:53
Nhằm chuẩn bị cho công tác Tuyển quân năm 2023 và các năm tiếp theo. Sáng hôm nay, ngày 07/4/2022, UBND phường Hải Yên đã tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên tuổi 17 (sinh năm 2005) trên địa bàn phường.

Căn cứ Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015. Đảng ủy phường Hải Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự, Trạm Y tế và các ban ngành, đoàn thể, các Khu phố của phường trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên tuổi 17. Các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và khu phố tích cực vào cuộc, đôn đốc, động viên và nắm tâm tư, nguyện vọng của gia đình và các nam công dân.

                                                                                 Nam thanh niên tuổi 17, tham gia đăng ký và khám tuyển

Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và công tác phòng chống dịch cũng được địa phương đảm bảo thực hiện đầy đủ. Công tác tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của phường từ trước những ngày khám tuyển.

                                           

                                                              Công tác tuyên truyền và phòng chống dịch được thực hiện tốt.

Đoàn Thanh niên phường đã làm tốt công tác phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường, các khu phố cũng như các Đoàn trường THPT trên địa bàn mà các nam thanh niên đang theo học để vận động, tuyên truyền các thanh niên đi đăng ký, khám tuyển đúng thời gian, địa điểm theo quy định.

                                                                Đoàn Thanh niên phường đã làm tốt công tác phối hợp, vận động, tuyên truyền các thanh niên đi đăng ký, khám tuyển.

  Ban Chỉ huy quân sự phường làm tốt công tác tham mưa cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho các nam thanh niên tuổi 17. Kết quả, trong buổi sáng cùng ngày, 100% nam công dân đủ điều kiện và có lệnh gọi đã đến khám sơ tuyển đầy đủ và đạt kết quả tốt.         

                                                

                                                                                                             100% nam công dân đủ điều kiện và có lệnh gọi đã đến khám sơ tuyển đầy đủ và đạt kết quả tốt

 

 

Nguyễn Tuấn Quân
UBND phường Hải Yên
Loading...