Thanh niên phường Hải Yên, hăng hái tham gia khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022

28/10/2021 10:03
Nhằm chuẩn bị cho công tác Tuyển quân năm 2022. Sáng hôm nay, ngày 28/10/2021 tại trạm Y tế, phường Hải Yên đã tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2022 cho các nam công dân đủ điều kiện trên địa bàn phường.

                                   Ban chỉ huy Quân sự phường lấy thông tin phiếu sức khỏe và sơ yếu lý lịch

          Đảng ủy phường Hải Yên đã chỉ đạo Ban chỉ huy Quân sự phường làm tốt công tác phối hợp với Trạm Y tế phường và các ban ngành, đoàn thể, các khu phố trong công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức khám sơ tuyển. Các đồng chí lãnh đạo Ban chỉ huy Quân sự thành phố, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND phường thường xuyên quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo các đoàn thể và khu phố tích cực vào cuộc, đôn đốc, động viên và nắm tâm tư, nguyện vọng của gia đình các nam công dân.

                                    Cán bộ trạm Y tế thực hiện công tác khám chuyên môn

           Công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết và công tác phòng chống dịch cũng được địa phương đảm bảo thực hiện đầy đủ. Công tác tuyên truyền được thực hiện trên hệ thống loa truyền thanh của phường từ trước những ngày khám tuyển.

                                                      Quang cảnh buổi khám sơ tuyển

             Ban Chỉ huy quân sự phường làm tốt công tác tham mưa cho Đảng ủy, UBND phường thực hiện tốt công tác khám sơ tuyển năm 2022. Kết quả, trong buổi sáng cùng ngày, 100 % nam công dân đủ điều kiện và có lệnh gọi đã đến khám sơ tuyển đầy đủ.

Nguyễn Tuấn Quân
UBND phường Hải Yên
Loading...