Thanh niên xã Hải Sơn viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự

17/01/2024 15:13

Sáng ngày 17 tháng 01 năm 2023, Với mong muốn cống hiến sức trẻ, cũng như có cơ hội để được rèn luyện trong môi trường quân ngũ, các bạn đoàn viên thanh niên xã Hải Sơn đã hăng hái viết đơn xin tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đây là nét đẹp thể hiện tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn viên thanh niên xã Hải Sơn viết đơn xin tình nguyện xin thực hiện nghĩa vụ quân sự

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cũng như Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hải Sơn đến đoàn viên thanh niên, đến nay xã đã có 12 đoàn viên thanh niên viết đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2024, thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng của tuổi trẻ. 

Với tinh thần xung kích tình nguyện và ý chí quyết tâm thực hiện nghĩa vụ cao cả và thiêng liêng của đoàn viên thanh niên với đất nước, 12 đoàn viên đều mong muốn được tham gia nghĩa vụ quân sự để đóng góp trí và lực cũng như sức trẻ của mình vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương. Đây cũng là hành động đẹp thể hiện ý trí, trách nhiệm của tuổi trẻ xã Hải Sơn nói riêng, tuổi trẻ TP Móng Cái nói chung trong mùa tuyển quân năm 2024 tiếp tục tiếp nối truyền thống của quê hương Móng Cái anh hùng sẵn sàng lên đường bảo vệ bình yên quê hương, đất nước./.

Đặng Văn Tình
Loading...