Thành phố khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh

31/08/2021 18:04
Thực hiện Công văn số 3013/UBND-QLĐT ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố Móng Cái và Công văn số 265/CV-QLĐT ngày 25/8/2021 của Phòng Quản lý đô thị Thành phố về việc lấy ý kiến tham gia đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Móng Cái tiếp tục xin ý kiến tham góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

 

Thành phố khẩn trương có văn bản tham gia ý kiến với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Thu Hằng

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 368/QĐ-TTg ngày 16/3/2021, theo đó Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái phát triển theo mô hình cấu trúc gồm 03 hành lang (gồm hành lang đô thị, dịch vụ dọc Quốc lộ 18; hành lang du lịch, nông nghiệp và dịch vụ cảng; hành lang sinh thái và biên giới) và 02 vùng phát triển động lực là thành phố Móng Cái và Khu đô thị - công nghiệp cảng biển Hải Hà. Cấu trúc phát triển không gian thành 05 khu vực chính: (1) Khu A – Khu trung tâm thành phố Móng Cái; (2) Khu B - Khu vực Hải Hà; (3) Khu C- Trung tâm dịch vụ tích hợp; (4) Khu D - Khu vực du lịch biển đảo phía Nam; (5) Khu E - Dịch vụ thương mại vùng biên và phát triển nông thôn mới.

Thực hiện Quy hoạch chung được duyệt, UBND tỉnh Quảng Ninh đã giao UBND Thành phố Móng Cái chủ trì phối hợp với các sở ngành triển khai lập các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư để cụ thể hóa định hướng quy hoạch chung. Theo đó, ngày 30/6/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định 2107/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, khu A2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái. Đến nay, UBND thành phố Móng Cái đã phối hợp với đơn vị tư vấn và Viện nghiên cứu thiết kế đô thị hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu A2 thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái theo định hướng Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040.

Theo đó, Khu vực A2 thuộc địa giới hành chính các phường Hải Yên, Ninh Dương, Hải Hòa, xã Hải Xuân và Vạn Ninh là khu vực đô thị trung tâm mở rộng từ đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái đến đường ven biển, phát triển các chức năng hỗ trợ cho đô thị như trung tâm thương mại, dịch vụ logistics, trung tâm thể dục thể thao, cụm các cơ sở về y tế, giáo dục và công viên vui chơi giải trí ... góp phần hoàn thiện tiêu chí đô thị loại I, nâng cao chất lượng dịch vụ đô thị Móng Cái. Quy hoạch phân khu A2 với diện tích 1.858ha, trong đó Đất xây dựng đô thị: khoảng 1.332,4 ha, chiếm 71,7% diện tích khu quy hoạch; Đất dân dụng: khoảng 779,6 ha, chiếm 42,0% diện tích khu quy hoạch. Quy mô dân số khoảng 55.000 – 60.000 người; được thực hiện trên cơ sở cụ thể hóa các định hướng của quy hoạch chung, điều chỉnh kết nối các dự án đang triển khai của khu vực, khắc phục các vấn đề trong thực trạng phát triển của khu vực.

Nguồn vốn ngân sách nhà nước sẽ thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật chung, xây dựng các khu tái định cư để thực hiện bồi thường GPMB tạo mặt bằng sạch để thu hút các dự án đầu tư. Thu hút các nguồn lực đầu tư xã hội, nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển các dự án thành phần, thực hiện quản lý dự án theo chất lượng cao, để từng bước hình thành khu đô thị đồng bộ, hiện đại. Huy động các nguồn lực của cộng đồng để phát triển các khu đô thị, cải tạo chỉnh trang khu nhà ở, cung cấp các dịch vụ đô thị và tham gia quản lý xây dựng đô thị theo quy hoạch được duyệt.

Việc lập “Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh” là cần thiết, nhằm cụ thể hóa các định hướng của Quy hoạch chung, khai thác hiệu quả tiềm năng cảnh quan sinh thái, đất đai tại khu vực để phát triển kinh tế xã hội, phát triển các chức năng hỗ trợ cho nhu cầu phát triển Thành phố Móng Cái nói riêng và tỉnh Quảng Ninh nói chung. Đây sẽ là cơ sở pháp lý quan trọng để tiến hành triển khai lập đồ án Quy hoạch chi tiết của các dự án thành phần theo quy định pháp luật hiện hành về quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị.

Để đảm bảo công tác lập quy hoạch phân khu công khai, minh bạch, việc lấy ý kiến tham gia góp ý của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư có liên quan về đồ án là rất cần thiết và quan trọng, tiếp tục làm cơ sở để UBND Thành phố Móng Cái và đơn vị tư vấn tiếp thu, hoàn chỉnh, thực hiện các bước tiếp theo theo quy định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt.

Thành phố Móng Cái đề nghị các phòng ban, cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổng hợp và tham gia ý kiến đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh theo Công văn số 3013/UBND-QLĐT ngày 02/7/2021 của UBND Thành phố Móng Cái và Công văn số 265/CV-QLĐT ngày 25/8/2021 của phòng Quản lý đô thị Thành phố.

 

Lấy ý kiến tham gia đối với đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A2, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh (tải về).pdf

Các bản Thuyết minh; Báo cáo tốm tắt; Phiếu lấy ý kiến.................(tải về)

Vi Thu
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...