Thành phố Móng Cái- Bức tranh sáng về kinh tế

08/07/2024 11:14
Trong bối cảnh lợi thế đan xen với nhiều khó khăn, thách thức, thành phố Móng Cái đã vững vàng vượt qua, đạt nhiều thành tựu to lớn, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Với sự điều hành linh hoạt, chủ động bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, khai thác tốt thời cơ, dư địa phát triển, bức tranh kinh tế Móng Cái rực sáng trong 6 tháng đầu năm 2024 và dự báo sẽ vượt mạnh các chỉ tiêu.

Thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024, trong điều kiện Thành phố có nhiều cơ hội, thuận lợi: Nhân dân tin tưởng, phấn khởi trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; tinh thần đổi mới, khát vọng xây dựng, phát triển Thành phố tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân; các dự án động lực hoàn thành đưa vào sử dụng tạo hiệu ứng tốt cho Móng Cái bứt phá; kinh tế - xã hội phát triển ổn định, đúng hướng; niềm tin của Nhân dân, doanh nghiệp đối với Đảng bộ, chính quyền được củng cố và ngày càng tăng cao... Tuy nhiên, Thành phố vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức: vừa tiếp tục tập trung giải quyết, khắc phục nhanh, dứt điểm các tồn đọng, khuyết điểm được chỉ ra qua hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra vừa phải giải quyết những vấn đề phức tạp mới phát sinh làm ảnh hưởng đến tiến độ, hiệu quả công việc; quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết chưa hoàn thành; cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch chậm, chưa phát huy tốt tiềm năng, thế mạnh của địa phương; tình hình đơn thư, kiến nghị trong Nhân dân, tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, thời tiết, dịch bệnh, tai nạn giao thông, đuối nước... tiềm ẩn yếu tố khó lường.

Trong bối cảnh đó, với tinh thần đoàn kết thống nhất, chủ động, quyết tâm, quyết liệt, các cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị Thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ, đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo nên “bức tranh sáng” về KTXH.

Kim ngạch xuất nhập khẩu có nhiều khởi sắc, đạt 1.739,75 triệu USD, tăng 17,85%CK

 Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ phát triển đúng hướng, tăng so với cùng kỳ: Giá trị sản xuất (giá so sánh năm 2010) các ngành kinh tế ước đạt 8.979,9 tỷ đồng, tăng 29%CK. Trong đó: giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ đạt 3.743 tỷ đồng, tăng 6,5%KH, tăng 18,5%CK; ngành Công nghiệp - Xây dựng đạt trên 4.440 tỷ đồng, tăng 30,9%KH, tăng 42,9%CK; ngành nông, lâm, ngư nghiệp đạt trên 796 tỷ đồng, tăng 1,6%CK; Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 2.919 tỷ đồng, vượt 71%KH, tăng 83%CK; thành lập mới 166 doanh nghiệp đạt 83%KH, tăng 14%CK, thu hút thêm 178 doanh nghiệp XNK (tăng 41 doanh nghiệp so CK), nâng tổng số 878 doanh nghiệp làm thủ tục XNK trên địa bàn (tăng 190 doanh nghiệp so với CK); kim ngạch xuất nhập khẩu có nhiều khởi sắc, đạt 1.739,75 triệu USD, tăng 17,85%CK; khách du lịch đến Thành phố tiếp tục tăng ước đạt 2 triệu lượt người, đạt 88,9% KH, tăng 90%CK, thu nộp NSNN về dịch vụ du lịch đạt 140 tỷ đồng, tăng 140%CK; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 5.401,5 tỷ đồng, tăng 15,8%CK; doanh thu vận tải, bốc xếp đạt 258,2 tỷ đồng, tăng 39,2%CK; thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 115 tỷ đồng, tăng 283,3%CK; 

Khách du lịch đến Thành phố đạt trên hai triệu lượt người

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 2.654.520 triệu đồng, bằng 94,9% CK; ước 6 tháng đầu năm đạt 2.830.728 triệu đồng, bằng 98,9%CK (Trong đó thu nội địa 989.960 triệu đồng, đạt 86,1% dự toán Tỉnh, đạt 59,8% dự toán Thành phố, bằng 63,2%CK. Thu từ ngành Hải quan đạt 1.106.000 triệu đồng, đạt 68,9% dự toán, tăng 52,2%CK); Tổng chi ngân sách đạt 401.262 triệu đồng, đạt 33,3% dự toán Tỉnh, đạt 27,9% dự toán Thành phố, ước 6 tháng đầu năm chi 521.456 triệu đồng, đạt 43,3% dự toán Tỉnh, đạt 36,2% dự toán Thành phố, bằng 90,7%CK.

6 tháng cuối năm, Móng Cái quyết tâm hoàn thành giải ngân đầu tư công
Tập trung sản xuất nông nghiệp, tập trung nguồn lực nâng cấp 3 xã Hải Đông, Hải Tiến, Hải Xuân lên phường 

Theo đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái: những kết quả nổi bật trong thu ngân sách được ví như ”bức tranh sáng” trong bối cảnh khó khăn chung. Đây sẽ là những động lực, nền tảng để Móng Cái tích cực để hoàn thành và vượt mức các chỉ tiêu đề ra trong năm 2024 trong thời gian sớm nhất. 

Những tháng còn lại của năm 2024, Móng Cái tập trung trọng tâm là công tác rà soát, đầu tư, quyết toán các công trình hoàn thành; hoàn thành thu chi ngân sách, giải ngân đầu tư công; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về thu chi ngân sách; hoàn thành 5 quy hoạch phân khu, quy hoạch vùng NTTS, tập trung nguồn lực nâng cấp 3 xã lên phường; Tập trung phát triển đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ du lịch cộng đồng và thực hiện các nhiệm vụ XNK hàng hóa đảm bảo các yêu cầu, quyết tâm hoàn thành Đề án giao đất giao rừng, giao mặt nước, siết chặt công tác quản lý TTĐT, VSMT, quản lý nhà nước một số lĩnh vực. Qua đó, hoàn thành vượt mức, toàn diện các chỉ tiêu KTXH trong năm 2024.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...