Thành phố Móng Cái hoàn thành công tác bầu cử Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022 – 2025 với kết quả cao

05/06/2022 20:32
Đến chiều ngày 5/6, kết thúc cuộc bầu cử trưởng thôn, khu phố, tại TP Móng Cái, tổng số 100/100 người ứng cử đã trúng cử chức danh Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, bầu đúng phương án dự kiến 100/100 thôn, khu phố với kết quả cao.

Theo đó, tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên toàn thành phố là 21.431/23.451, đạt tỷ lệ 91,39%. Có 25 thôn, khu phố có cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ 100%. Trong đó:

Với các thôn, bản, khu phố bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín: 26 thôn, khu phố; Tỷ lệ bình quân cử tri đi bầu cử 8.215/8.288 cử tri, đạt tỷ lệ 99,12%;  Số thôn, bản, khu phố có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%: 22/26 thôn, khu phố. Thôn có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt thấp nhất, thôn 3, xã Vĩnh Trung đạt tỷ lệ 89,84%.

Với các thôn, khu phố bầu bằng hình thức biểu quyết giơ tay: 74 thôn, khu phố; Tỷ lệ bình quân cử tri đi bầu cử: 13.217/15.163 cử tri, đạt tỷ lệ 87,17%; Số thôn, bản, khu phố có cử tri đi bầu đạt tỷ lệ 100%: 3/74 thôn, khu phố. Thôn có cử tri đi bầu cử đạt tỷ lệ thấp nhất là thôn 4, xã Quảng Nghĩa đạt tỷ lệ 70,54%.

 

Cử tri các xã phường náo nức trong ngày hội bầu cử

Qua kiểm phiếu và ghi nhận kết quả biểu quyết, tổng số 100/100 người ứng cử đã trúng cử chức danh Trưởng thôn, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, bầu đúng phương án dự kiến 100/100 thôn, khu phố. Không có người tự ứng cử. Cơ cấu về số lượng, chất lượng cụ thể như sau:  Giới tính: nam 88 người, đạt tỷ lệ 88%; nữ 12 người, đạt tỷ lệ 12%;  Về độ tuổi: dưới 40 tuổi: 11 người, chiếm tỷ lệ 11%; từ 40 tuổi đến dưới 70 tuổi: 86 người, chiếm tỷ lệ 86%; trên 70 tuổi: 3 người, chiếm tỷ lệ 3%. Dân tộc: dân tộc Kinh: 92 người, chiếm tỷ lệ 92%; dân tộc thiểu số: 08 người, đạt tỷ lệ 08%. Số lượng người tái cử: 88 người, chiếm tỷ lệ 88%. Số người giới thiệu bầu mới: 12 người, chiếm tỷ lệ 12%. Số người là Đảng viên: 100 người, chiếm tỷ lệ 100%.

Về trình độ văn hóa: Tổng số người có trình độ văn hóa Trung học phổ thông là 69 người, chiếm tỷ lệ 69%. Tổng số người có trình độ Trung học cơ sở là 30 người, chiếm tỷ lệ 30% (gồm phường Ninh Dương 03 người; phường Hải Hòa 05 người; phường Hải Yên 01 người; phường Trà Cổ 01 người; xã Vạn Ninh 02 người; xã Hải Tiến 02 người; xã Quảng Nghĩa 03 người; xã Hải Sơn 02 người; xã Vĩnh Trung 03 người; xã Hải Xuân 04 người; xã Hải Đông 04 người). Người có trình độ Tiểu học là 01 người, chiếm tỷ lệ 1% (đ.c Tằng A Bảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Thán Phún xã, xã Hải Sơn, tái cử).

Về trình độ chuyên môn: đại học 03 người, chiếm tỷ lệ 03%; trung cấp, cao đẳng 33 người chiếm tỷ lệ 33%; sơ cấp, chưa qua đào tạo 64 người, chiếm tỷ lệ 64%.

Về trình độ lý luận chính trị: trung cấp: 30 người, chiếm tỷ lệ 30%; sơ cấp, chưa qua đào tạo 70 người, chiếm tỷ lệ 70%.

Cử tri trên toàn địa bàn thành phố đã sáng suốt, lựa chọn, bầu ra 100 đồng chí trưởng thôn, trưởng khu phố thật sự gương mẫu, uy tín

Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao, đi bầu cử từ sớm, chủ động, các cử tri trên toàn địa bàn thành phố đã sáng suốt, lựa chọn, bầu ra 100 đồng chí trưởng thôn, trưởng khu phố thật sự gương mẫu, uy tín và có năng lực, nhiệt tình; xứng đáng là chỗ dựa của người dân; xây dựng thôn, khu phố ngày càng phát triển với tỷ lệ tín nhiệm cao.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...