Thành phố Móng Cái lấy ý kiến nhân dân về việc đặt tên đường, tên phố tại 3 phường Ka Long, Hải Yên và Ninh Dương

Trong thời gian qua, UBND thành phố Móng Cái đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn và các địa phương tiến hành rà soát, lên phương án đề nghị đặt tên đường, tên phố trên địa bàn thành phố năm 2021 để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Qua tổng hợp, có 03 địa phương đề xuất đặt tên đường, tên phố là phường Ka Long, Hải Yên, Ninh Dương.

 

Vòng xuyến trung tâm TP Móng Cái. Ảnh minh họa

Việc đặt tên đường, tên phố được thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ. Tuân thủ Luật giao thông đường bộ về hướng tuyến trên các đường được đặt tên.

Theo đó Thành phố Móng Cái công bố công khai dự thảo Thuyết minh phương án đặt tên đường, phố trên cổng Mongcai.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân trên địa bàn. Thời gian lấy ý kiến từ ngày 21 đến ngày 25/9/2021.

Mọi ý kiến đóng góp gửi về phòng Văn hóa - thông tin. Địa chỉ: 31 - Chu Văn An - Hòa Lạc - Móng Cái, Quảng Ninh; Địa chỉ email: Khanhhoa240689@gmail.com; SĐT liên hệ: 0374691839

Chi tiết xin xem file đính kèm dưới đây:

 

 

Trần Tương
Trung tâm TT và VH
Loading...