Thành phố Móng Cái phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023

15/11/2023 10:10
Ngày 15/11, Thành phố Móng Cái tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023. Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái dự.

Để thúc đẩy thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trên mọi mặt đời sống, kinh tế, chính trị, xã hội, từ năm 2015, Chính phủ thống nhất, quy định Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới từ ngày 15/11 đến ngày 15/12 hằng năm. 

Sau 15 năm thực hiện Luật Bình đẳng giới, 13 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 - 2020 và 2021-2030, với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đã có nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và được cộng đồng quốc tế đánh giá là quốc gia thực hiện tốt bình đẳng giới, là một trong 10 quốc gia thực hiện tốt nhất mục tiêu số 5 về thúc đẩy bình đẳng giới và trao quyền cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái trong các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc.

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái phát động tháng hành động 

Thực hiện Luật Bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, thành phố Móng Cái trong hơn 10 năm qua đã có nhiều cố gắng nỗ lực, thực hiện đạt 19/22 chỉ tiêu quốc gia về bình đẳng giới, tiêu biểu là các chỉ tiêu về bình đẳng giới trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; chỉ tiêu về giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và trong gia đình có chuyển biến nhanh, tích cực. Công tác phòng chống bạo lực trên cơ sở giới được quan tâm tại gia đình, cộng đồng, trường học, nơi làm việc và ở các cấp trên địa bàn Thành phố; nhận thức của cán bộ, người dân về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ ngày càng được nâng lên, ... 

Đông đảo Đại biểu tham dự 

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”. Qua đó kêu gọi các cấp, ngành, đoàn thể, các tổ chức kinh tế, tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, các nhà hảo tâm bằng những hành động thiết thực để chung tay xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc cho phụ nữ và trẻ em; hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội, điều kiện để phát triển. Đồng thời đề nghị phụ nữ và trẻ em phải tự chủ, tích cực học tập, lao động, sáng tạo, nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội; nam giới cần tham gia với vai trò tiên phong và là lực lượng nòng cốt, đồng hành trong thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tạo nên hiệu ứng tốt đẹp và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Đồng chí Hà Thị Mai, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ TP Móng Cái phát biểu tại lễ phát động 

Hiện nay tổng số lao động đang làm việc trên địa bàn Thành phố là 75.495 lao động (lao động nữ: 35.893 lao động = 47,5%), lao động trong độ tuổi là 29.827/63.827 = 46,7%). Lao động nữ có mặt ở tất cả các thành phần phần kinh tế, các ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh, dịch vụ... Đặc biệt Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị được quan tâm, cụ thể: tổng số cán bộ, công chức, viên chức của Thành phố là 2.104 người, trong đó nữ có 1.256 người, chiếm 60%; Cán bộ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý tại các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố là 21/74 người đạt 28%; Cán bộ nữ là lãnh đạo Thành phố 02 người, đạt 28,6%; Cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ là 02/11 người, đạt 18.2%; Nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố là 15/42 người đạt 35.7%; Cơ quan Đảng và Đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố có lãnh đạo quản lý là nữ 10/22 đạt 45.5%; 100% cán bộ nữ lãnh đạo có trình độ Đại học chuyên môn trở lên; 100% có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở lên (trong đó: cử nhân, cao cấp lý luận là 66 người).

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ còn nhiều khó khăn, thách thức cần phải quan tâm và chú trọng ở các cấp: Các vấn đề bất bình đẳng giới vẫn còn tồn tại và nhiều thách thức như: Bất bình đẳng giới trong các cơ hội việc làm, lựa chọn nghề nghiệp, thu nhập, trong thực hiện chính sách đối với lao động nữ, bất bình đẳng giới trong gia đình ...khiến cho khoảng cách giới trong nhiều lĩnh vực chưa được thu hẹp. Tình trạng mua bán phụ nữ, bạo lực gia đình, xâm hại phụ nữ và trẻ em vẫn còn diễn biến phức tạp. Thực trạng trên đẩy lùi sự tiến bộ của phụ nữ và là rào cản đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 

Đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái trao quà động viên 20 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Đỗ Văn Tuấn, ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái mong muốn trong thời gian tới tiếp tục có sự vào cuộc tích cực, đồng bộ hơn nữa của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và sự tham gia của đông đảo người dân trong các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới của thành phố Móng Cái, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Thành phố theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV đã đề ra. Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Móng Cái đề nghị các phòng, ban chức năng, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội Thành phố, các xã, phường, các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố quan tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục về các chính sách an sinh xã hội, bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em; đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, xử lý kịp thời các vụ bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

Nhân dịp này, TP Móng Cái trao quà động viên 20 phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thu Hằng - Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...