Thành phố Móng Cái tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý đất đai, GPMB

15/01/2022 19:30
Ngày 15/1/2022, Thành phố Móng Cái tổ chức hội nghị tổng kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và tham gia tố tụng giải quyết các vụ án hành chính, công tác quản lý đất đai, bồi thường GPMB năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự và chỉ đạo. Đồng chí Dương Thị Huệ, Ủy viên BTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố, đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh dự.

Năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều đơn thư, vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp đã được xem xét, giải quyết dứt điểm góp phần quan trọng trong việc ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện các dự án động lực quan trọng. Trong năm, tổng số lượt tiếp công dân là 445 lượt (tăng 66 lượt so với năm 2020). Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tiếp 06 kỳ, 124 lượt, bằng 230 người, bằng 124 vụ; đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố (được ủy quyền) tiếp 15 kỳ bằng 231 lượt, bằng 330 người, bằng 231 vụ; Ban Tiếp công dân thành phố tiếp thường xuyên 90 lượt. Số người được tiếp 696 người; Số vụ việc 449 vụ (tăng 75 vụ so với năm 2020). Năm 2021, tổng số vụ án hành chính liên quan: 41 vụ.

Quang cảnh Hội nghị tổng kết

Đồng chí Đặng Quang Hanh, ủy viên BTV Thành ủy, Thủ trưởng cơ quan kiểm tra, Thanh tra báo cáo đánh giá kết quả công tác

Đồng chí Nguyễn Phúc Vinh, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Móng Cái chủ trì hội nghị

Thành phố đã tập trung giải quyết các tồn tại về đất đai trên địa bàn Thành phố; thực hiện nghiêm Chỉ thị 04/CT-UBND ngày 29/5/2018 của Chủ tịch UBND Tỉnh gắn tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, xây dựng đô thị. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hợp lý, hiệu quả đất đai, đất rừng, đất mặt nước biển, tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ, cải thiện môi trường. Công bố công khai quy hoạch, cắm mốc giới quản lý theo đồ án quy hoạch được duyệt; xây dựng Quy định tạm thời đối với việc vận chuyển đất, đá, vật liệu rời trên các tuyến đường bộ thuộc địa bàn Thành phố; tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển và tiêu thụ tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường. Chỉ đạo khắc phục các tồn tại về quản lý đất đai theo kết luận của Thanh tra Tỉnh. Chủ động rà soát quỹ đất để xem xét giao đất xen kẹp, chuyển mục đích sử dụng đất, lập các điểm tái định cư, giao đất, đấu giá thu tiền sử dụng đất. Ban hành Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nuôi trồng thủy sản 2021; kế hoạch cấp mới cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố năm 2021. UBND Thành phố đã cấp 3216 giấy chứng nhận quyền sử dụng (GCNQSD) đất đạt 111,16% so với cùng kỳ và đạt 80,4% so với kế hoạch). Đối với các giao dịch đảm bảo đã giải quyết 3908 trường hợp (đạt 120,84% so với cùng kỳ và đạt 108,6% so với kế hoạch). Từ 01/6/2021 triển khai thực hiện thủ tục cấp mới, cấp đổi GCNQSD đất trực tiếp tại Trung tâm hành chính công: đã tiếp nhận 1757 hồ sơ trong đó có 680 hồ sơ cấp mới, 1077 hồ sơ cấp đổi GCNQSD đất. Công tác giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất, xử lý vi phạm đất đai được thực hiện hiệu quả. Trong đó, UBND Thành phố đã chủ động báo cáo trình UBND Tỉnh, HĐND Tỉnh xem xét thông qua danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng theo quy định pháp luật tạo tiền đề cho việc thực hiện trình tự thu hồi đất, bồi thường giải phóng măt bằng thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ thu hút đầu tư, phát huy lợi thế và giá trị về đất đai đồng thời đáp ứng kế hoạch thu tiền sử dụng đất năm 2021; triển khai thực hiện đấu giá đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất, giao đất tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân (7 đợt giao tái định cư = 168 hộ thu NSNN 201,460 tỷ; 01 cuộc đấu giá – thành công 06 ô thu NSNN 11,815 tỷ đồng; 04 đợt giao đất có thu tiền sử dụng đất = 48 ô); đã giải quyết thu hồi đất đối với 115 hồ sơ hộ gia đình cá nhân tự nguyện trả lại đất theo Điều 65 Luật Đất đai 2013. Quyết liệt kiểm tra, đề nghị Tỉnh thu hồi 13 dự án chậm tiến độ; xử lý trường hợp xây dựng không tuân thủ theo quy hoạch, vi phạm trong hoạt động xây dựng, tạo hiệu ứng tốt trong công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức và răn đe tốt.

Đồng chí Đỗ Xuân Điệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng phát biểu

Số dự án đang thực hiện công tác bồi thường GPMB đến 30/12/2021 là 38 dự án = 158% so với cùng kỳ (bao gồm 30 dự án chuyển tiếp từ năm 2020 và 08 dự án triển khai mới). Tổng diện tích đất thu hồi khoảng: 762,5 ha. Tổng số tổ chức, hộ dân bị ảnh hưởng: khoảng 3.204 hộ/tổ chức. Số hộ TĐC: Dự kiến 475 hộ. Tổng kinh phí bồi thường (tạm tính): 3.450 tỷ đồng.

Đến 30/12/2021, đã được Thành phố phê duyệt 1.273 phương án; Trung tâm đã thực hiện chi trả bồi thường cho 1.277 hộ, tổ chức với tổng số tiền hơn 1.012 tỷ đồng (bao gồm chi trả cả những hộ đã được phê duyệt từ năm 2020).

Năm 2022, dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác quản lý đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tài nguyên, khoáng sản trong triển khai các dự án trọng điểm, các dự án phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp, thành phố sẽ tập trung tiếp tục nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị; triển khai thực hiện đồng bộ các chủ trương, chính sách, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chủ động nắm tình hình và giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật, đồng thời có phương án bảo vệ cán bộ làm đúng để khuyến khích, động viên họ yên tâm công tác. Kiên quyết từ chối xem xét giải quyết đối với các trường hợp mà trước đó đã kiến nghị, khiếu nại và được các cơ quan giải quyết đúng chế độ, chính sách nhưng vẫn không thực hiện và tiếp tục khiếu kiện. Thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các trường hợp lấn chiếm sử dụng đất trái phép; các trường hợp đã được bồi thường theo đúng chế độ, chính sách nhưng cố tình chây ì, không chấp hành, không để phát sinh “điểm nóng” về khiếu kiện và an ninh trật tự trên địa bàn.

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU  của Ban chấp hành đảng bộ Thành phố về phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 16/12/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy “về tăng cường công tác lãnh đạo về quy hoạch, đất đai, xây dựng và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thành phố đến năm 2025”; Quản lý và thực hiện có hiệu quả 02 Quy hoạch chiến lược khu KTCK Móng Cái (Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội và quy hoạch chung xây dựng điều chỉnh), các quy hoạch ngành, lĩnh vực, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tập trung giải quyết dứt điểm tồn đọng về đất ở, đất lâm nghiệp, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính trong việc thực hiện các bộ thủ tục hành chính về đất đai tại Trung tâm Hành chính công, nhất là thủ tục cấp đổi, cấp mới giấy CNQSD đất. Tăng cường tuyên truyền  và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về quản lý trật tự đô thị, đất đai, xây dựng, môi trường; phát huy hiệu quả hoạt động giám sát cộng đồng dân cư trong quản lý đất đai...

Đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái dự và chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái đánh giá cao sự nỗ lực của UBND thành phố, các phường xã, các cơ quan tham mưu... đã thực hiện rất tốt công việc trong 2021, góp vào sự thành công chung của thành phố. Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, quản lý đất đai, GPMB năm 2022 và những năm tiếp theo, đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị mỗi CB CCVC thực thi công việc tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ý thức phục vụ nhân dân, hướng tới xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo, vì nhân dân, bảo đảm  mọi quyền lợi cho nhân dân trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật. “Làm đến đâu chắc đến đó”, không nóng vội, không chủ quan, giữ ổn định tình hình. Đồng chí Bí thư cũng yêu cầu lưu ý đến các nhóm giải pháp cụ thể, đó là: tập trung tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng về công tác đất đai, GPMB, nỗ lực giải quyết dứt điểm các vấn đề liên quan đến đất đai, đơn thư. Thay đổi tư duy việc tiếp dân, giải quyết KNTC, đi đến cùng sự việc, cụ thể sâu sát, chỉ đạo mọi vấn đề trên hiện trường, không né tránh. Tập trung phân loại đơn thư để giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, dự báo sớm tình hình và đề xuất giải pháp, đặc biệt là giám sát việc giải quyết các vụ việc. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhân dân để thực hiện “công tác dân vận chính quyền”, dựa vào dân để vận động nhân dân.

Tổng kết công tác, Thành phố Móng Cái đã biểu dương khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc.

Thành phố Móng Cái biểu dương các tập thể, cá nhân xuất sắc

 

Thu Hằng- Nguyễn Đức
Trung tâm TTVH
Loading...