Thành phố Móng Cái triển khai mô hình “ Tự hào biên giới, biển đảo quê hương”

13/04/2024 10:23
Thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU ngày 12/12/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố “Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024”; Thông báo Kết luận số 1202-TB/TU ngày 29/01/2024 của Thường trực Thành ủy tại Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Chương trình số 312-CTr/BTG-ĐBP ngày 05/11/2021 về phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy và các Đồn Biên phòng trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái triển khai thực hiện Mô hình “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương”.

Mô hình “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương” được triển khai cụ thể, thường xuyên gắn với các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên địa bàn thành phố Móng Cái. Thông qua các hình thức như: Phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền, nói chuyện truyền thống, tọa đàm, hội thảo, về nguồn, báo công, thăm quan, khám phá; chào cờ, kết nạp đảng viên, đoàn viên, hội viên, đội viên; Xây dựng, gắn mã QR giới thiệu khái quát đặc điểm, tình hình tại các địa danh, di tích lịch sử, hệ thống cột mốc tuyến biên giới Móng Cái; Đưa nội dung tuyên truyền biên giới biển, đảo, bảo vệ chủ quyền an ninh Tổ quốc vào các hội thi (báo cáo viên, tuyên truyền viên, người dẫn chương trình hay nhất về Móng Cái…); các hoạt động liên hoan văn hóa, văn nghệ… để từ đó tập trung vào việc tuyên truyền truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc, truyền thống đấu tranh cách mạng của Nhân dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; từ đó xây dựng, củng cố lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí tự chủ, tự lập, tự cường, nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tuyên truyền về ý nghĩa thiêng liêng, cao quý, tính uy nghiêm, biểu tượng quốc gia và bất khả xâm phạm về chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; xác định rõ vinh dự và trách nhiệm của công dân trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia của nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.Tuyên truyền về công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững ANCT, TTATXH ở khu vực biên giới, biển đảo là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân Việt Nam, của cả hệ thống chính trị đối với lịch sử dân tộc, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho đất nước ta phát triển bền vững, thịnh vượng, hùng cường.Tuyên truyền khái quát về tình hình, đặc điểm, kết quả công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; xây dựng thế trận biên phòng, nền biên phòng toàn dân vững mạnh; công tác thông tin đối ngoại của lực lượng biên phòng tuyến biên giới Móng Cái. Tuyên truyền về trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh, thiếu niên Thành phố trong tham gia bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. Tổ chức phối hợp tuần tra bảo vệ biên giới; phát quang đường biên, cột mốc; xây dựng cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp ở các cột mốc dọc biên giới thành điểm thăm quan, du lịch, giáo dục truyền thống hấp dẫn...

CBCS Đồn Biên phòng Bắc Sơn cùng nhân dân trồng tre bảo vệ biên giới 

Các địa điểm thực hiện mô hình gồm: Khu di tích Quốc gia Pò Hèn (xã Hải Sơn); hệ thống cột mốc trên biên giới tuyến Móng Cái; Biểu tượng nơi thành lập chi bộ đầu tiên của Đảng bộ Thành phố; Đền xã Tắc, Đồi Trần Phú, Cụm thông tin cổ động biên giới Sa Vĩ; các đồn Biên phòng tuyến biên giới Móng Cái; các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn Thành phố…

Mô hình “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương” nhằm đẩy mạnh các hoạt tuyên truyền, giáo dục , nêu cao trách nhiệm của nhân dân đối với chủ quyền biên giới Tổ Quốc 

Thông qua việc triển khai thực hiện mô hình “Tự hào biên giới, biển đảo quê hương” nhằm đẩy mạnh các hoạt tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, thanh thiếu niên, nhi đồng và Nhân dân Thành phố về truyền thống, lòng tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và quyết tâm, trách nhiệm đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, biển, đảo. Thắt chặt hơn nữa tình cảm và tinh thần đoàn kết giữa cán bộ, đảng viên, đoàn viên thành niên với các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới, biển đảo trên địa bàn thành phố Móng Cái, nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc. Tăng cường công tác phối hợp trong triển khai nhiệm vụ tuyên truyền kết quả bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, biển đảo; thông tin đối ngoại giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy, các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan đơn vị với lực lượng biên phòng đứng chân trên địa bàn tuyến biên giới Móng Cái.

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...