Thành quả từ xây dựng nông thôn mới ở Móng Cái

13/12/2023 13:47
Từ nền tảng về đích NTM năm 2018, TP Móng Cái tiếp tục hướng tới xây dựng NTM nâng cao bằng các giải pháp đồng bộ, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.
Xã Hải Đông nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông nội đồng, liên thôn
Xã Hải Đông (TP Móng Cái) thực hiện nâng cấp, mở rộng tuyến giao thông nội đồng thôn 7, trong đó người dân hiến 2.000m2 đất. 

Với quan điểm xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu phải bứt phá, sáng tạo, hiệu quả, hướng tới người dân theo tinh thần "5 thật" (nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, hưởng thụ thật); người dân làm trung tâm, làm chủ, Nhà nước định hướng, dẫn dắt theo phương châm: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, TP Móng Cái đã tập trung các giải pháp tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, quản lý nhà nước của chính quyền trong thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân, trong đó phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền trên các hạ tầng thông tin đại chúng…

Thành phố đã phát động và triển khai sâu rộng, có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Quảng Ninh chung sức xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện bộ quy tắc ứng xử “Người Móng Cái thân thiện”... Nâng cao chất lượng phong trào vệ sinh môi trường, hoạt động ngày xanh trong tuần, ngày chủ nhật xanh; tuyến đường NTM kiểu mẫu tiêu biểu; khu dân cư kiểu mẫu, hộ gia đình kiểu mẫu, vườn đạt NTM kiểu mẫu... 

Xã Hải Đông được TP Móng Cái lựa chọn là một trong 2 xã xây dựng NTM nâng cao. Bám sát bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025 theo các quyết định của Chính phủ, của UBND tỉnh, được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, xã Hải Đông đã triển khai thực hiện đạt kết quả các tiêu chí, chỉ tiêu. Xã đã huy động sự vào cuộc với trách nhiệm cao của người dân từ việc nhỏ nhất như tuyên truyền, nhắc nhở con cháu, người thân trong gia đình, đến những việc lớn hơn như đóng góp ngày công, kinh phí, hiến đất để triển khai hoàn thành các tiêu chí. Trong đó chú trọng việc nâng cấp hạ tầng giao thông trên địa bàn xã.

Tiêu biểu có thể kể đến như: Tuyến đường thôn 7 được 24 hộ dân các thôn 4, 5, 7, 9 tự nguyện hiến hơn 2.000m2 đất nông nghiệp để mở rộng; đường trục thôn 9 theo kế hoạch mới chuẩn bị triển khai, nhưng đã được hơn 100 hộ dân đồng thuận, có biên bản cam kết hiến đất ở, đất nông nghiệp, công trình trên đất để nâng cấp mở rộng. Hay việc nhân dân 10/10 thôn ngoài việc đóng góp kinh phí theo cơ chế chính sách NTM, còn huy động và duy trì thường xuyên ngày công thực hiện vệ sinh môi trường, huy động đóng góp trồng cây, trồng hoa tại các trục đường xã, thôn, ngõ xóm để đảm bảo tiêu chí sáng - xanh - sạch - đẹp…

TP Móng Cái triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. (Trong ảnh: Khu nuôi tôm công nghệ cao của gia đình ông Bùi Văn Trình ở thôn Đông, xã Vạn Ninh, Móng Cái). Ảnh: Hữu Việt
TP Móng Cái triển khai nhiều chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất, nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. (Trong ảnh: Khu nuôi tôm công nghệ cao của gia đình ông Bùi Văn Trình ở thôn Đông, xã Vạn Ninh, Móng Cái). Ảnh: Hữu Việt

TP Móng Cái đã huy động mọi nguồn lực, thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Việc huy động đóng góp luôn đảm bảo sự đồng thuận cao của nhân dân, đa dạng hóa các nguồn vốn huy động (bằng tiền, đất đai, công lao động, vật liệu, máy móc, thiết bị…). Năm 2023, thành phố đã phân bổ chi tiết danh mục dự án công trình, nhiệm vụ và mức vốn đối ứng ngân sách cấp thành phố thực hiện chương trình xây dựng NTM cho 26 dự án, công trình hạ tầng nông thôn, hạ tầng sản xuất khởi công mới, với tổng mức đầu tư 74,601 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 43,218 tỷ đồng.

Thành phố cũng tập trung phát triển sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế ngành nông nghiệp, gắn với tăng thu nhập cho người dân, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, môi trường nông thôn. Năm 2023, số tiền hỗ trợ phát triển sản xuất là 12,965 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh. Hiện thành phố đang triển khai thực hiện 2 chuỗi dự án liên kết phát triển sản xuất gồm: Nuôi lợn Móng Cái hữu cơ theo chuỗi giá trị trên địa bàn xã Quảng Nghĩa quy mô 1 tổ chức và 12 cá nhân; nuôi tôm công nghệ cao theo chuỗi giá trị trên địa bàn các xã Quảng Nghĩa, Hải Đông, Hải Xuân quy mô 8 hộ.

Đến nay, TP Móng Cái giữ vững 100% xã đạt chuẩn NTM (9/9 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, 57/57 chỉ tiêu); triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để 2 xã Hải Đông, Hải Xuân đạt chuẩn NTM nâng cao, có 11 thôn/9 xã đạt chuẩn NTM theo bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021-2025. Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP) đã có 7 tổ chức kinh tế tham gia với 42 sản phẩm. Trong đó có 20 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3-4 sao cấp tỉnh. Đặc biệt có 3 sản phẩm nông nghiệp được Cục Sở hữu trí tuệ cấp văn bằng bảo hộ là tôm thẻ chân trắng Móng Cái, ghẹ Trà Cổ, lợn Móng Cái. Trong đó, ghẹ Trà Cổ (ghẹ lột, ruốc ghẹ) là sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; lợn Móng Cái là sản phẩm chủ lực cấp quốc gia (giò lụa, chả lụa, ruốc, khâu nhục).

Những kết quả trên cho thấy nỗ lực của TP Móng Cái trong việc thực hiện đồng bộ giải pháp nâng cao chất lượng các tiêu chí và xây dựng NTM nâng cao theo hướng chuyển từ "lượng" sang "chất".

baoquangninh.vn
Loading...