Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố

23/09/2022 00:00
Trong 2 ngày 22 và 23/9, tại TP Móng Cái, đoàn Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh do đồng chí Bùi Tuyết Nhung, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh Quảng Ninh) làm trưởng đoàn tiến hành Thanh tra chuyên ngành đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra công tác giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe theo kế hoạch tại một số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố, với mục tiêu thực thi Luật BHXH một cách hiệu quả.

Đồng chí Bùi Tuyết Nhung, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh Quảng Ninh) công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch đối với 8 doanh nghiệp

Theo kế hoạch, đoàn Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh tiến hành thanh tra, kiểm tra đối với 8 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố; thời kỳ thanh tra, kiểm tra từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/8/2022, tình hình trước và sau thời kỳ thanh tra, kiểm tra có liên quan đến nội dung TTKT; thời hạn thanh tra, kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra, kiểm tra. Nội dung thanh tra, kiểm tra gồm: tình hình lao động tham gia, đóng BHXH, BHTN, BHYT; Thang bảng lương của doanh nghiệp được áp dụng tính lương đối với người lao động tại doanh nghiệp; Công tác thu nộp tiền lương tiền công của người tham gia BHXH theo thực tế người lao động được lĩnh. Phạm vi thanh tra, kiểm tra: Toàn bộ các nội dung liên quan đến công tác đóng BHXH, BHYT, BHTN (đối tượng đóng, mức đóng, phương thức đóng); công tác giải quyết, chi trả chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe cho người lao động.

Qua công tác thanh, kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật của người sử dụng lao động về công tác đóng BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động. Đồng thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi trốn đóng, gửi đóng BHXH, BHTN, BHYT của đơn vị sử dụng lao động và người lao động. Phát hiện bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách pháp luật về BHXH, BHYT để kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục và sửa đổi, bổ sung kịp thời các chế độ chính sách, các quy định của pháp luật; nhằm đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động trên địa bàn.

Các thành viên trong đoàn Thanh tra Bảo hiểm xã hội tỉnh xem xét, kiểm tra, phân tích hồ sơ, tài liệu, dữ liệu liên quan đến nội dung thanh tra, kiểm tra theo yêu cầu của Đoàn 

Đồng chí Bùi Tuyết Nhung, Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra (BHXH tỉnh Quảng Ninh) cho biết, để đảm bảo thanh, kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm, ngay từ đầu năm, BHXH tỉnh đã tham mưu để tỉnh, BHXH Việt Nam đưa vào kế hoạch thanh, kiểm tra chung năm 2022 đối với một số đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. Từ đầu năm đến 31/8, BHXH tỉnh đã tổ chức thanh tra, kiểm tra được 158/291 đơn vị, đạt 54,3% kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Trong thời gian cuối năm, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, nhất là thanh tra chuyên ngành theo kế hoạch và thanh tra đột xuất đối với những đơn vị sử dụng lao động chưa đóng, nợ đọng BHXH, BHYT kéo dài. Cùng với đó, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị SDLĐ có biểu hiện cố tình vi phạm pháp luật; thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để người dân, NLĐ được biết, nhằm đảm bảo quyền lợi cho NLĐ, góp phần thiết thực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của địa phương”.

Vi Thu - Nguyễn Đức
Trung tâm TT&VH Móng Cái
Loading...