Banner tin

Thành ủy Móng Cái: Kiểm điểm tiến độ, kết quả chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại 3 chi, đảng bộ trực thuộc.

Ngày 12/11, Thành ủy Móng Cái tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ, kết quả chuẩn bị tổ chức đại hội điểm đối với 3 chi, đảng bộ trực thuộc là đảng bộ xã Hải Tiến, đảng bộ phường Trà Cổ và chi bộ khối dân vận. Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy chủ trị hội nghị. Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy đã tới dự.

Quang cảnh hội nghị

    Theo báo cáo kết quả thực hiện công tác tổ chức Đại hội điểm của 3 chi, đảng bộ trực thuộc là đảng bộ xã Hải Tiến, đảng bộ phường Trà Cổ và chi bộ khối dân vận, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ thực hiện tốt công tác tổ chức Đại hội Đảng cấp cơ sở, Đảng ủy các xã phường và chi bộ khối dân vận đã tổ chức hội nghị quán triệt các Chỉ thị, Kế hoạch, Hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về đại hội Đảng các cấp; đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể đến các chi, đảng bộ trực thuộc, phân công cấp ủy phụ trách địa bàn; trực tiếp kiểm tra tại cơ sở để giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc; thành lập 4 tiểu ban gồm tiểu ban văn kiện, nhân sự, tổ chức phục vụ và tuyên truyền khánh tiết; Trên cơ sở quán triệt, xây dựng Kế hoạch và chuẩn bị công tác tổ chức đại hội đảm bảo nội dung, tiến độ thời gian quy định và tình hình thực tiễn tại địa phương; đồng thời, thành lập các bộ phận giúp việc và phân công phụ trách chỉ đạo thực hiện các nội dung đại hội đối với các đồng chí trong cấp ủy. Đến nay, cơ bản 3 chi, đảng bộ đã tiến hành hoàn thiện đề cương dự thảo báo cáo, văn kiện đại hội; tổng hợp số liệu, chỉ đạo các bộ phận giúp việc dự thảo sơ bộ các báo cáo để phục vụ lấy ý kiến theo quy định; tiến hành rà soát nhân sự cấp ủy đương nhiệm, nguồn quy hoạch để xây dựng đề án nhân sự, dự kiến cấp ủy khóa mới về số lượng, cơ cấu thành phần, tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ đổi mới cấp ủy. Đồng thời xem xét, rà soát thực trạng các nhà văn hóa, cơ sở vật chất để phục vụ tổ chức đại hội các chi bộ và đại hội Đảng bộ xã, phường và có kế hoạch, phương án sửa chữa kịp thời. Chỉ đạo lực lượng Công an xã, phường và các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau đại hội.

 Đảng bộ các xã, phường đang chỉ đạo tiến hành rà soát và chuẩn bị nhân sự bầu cử trưởng thôn, khu phố và nhân sự cấp ủy chi bộ thôn, khu đảm bảo tiến độ, yêu cầu đề ra. Đến nay, các chi bộ thôn, khu của đảng bộ xã Hải Tiến và phường Trà Cổ đã xây dựng phương án giới thiệu nhân sự bầu trưởng thôn, khu phố đồng thời bầu Bí thư chi bộ sau khi trúng cử chức danh trưởng thôn, khu phố đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Các chi, đảng bộ tổ chức đại hội điểm báo cáo tiến độ và kết quả tại hội nghị

   Tham gia ý kiến tại hội nghị, các đại biểu đã phát biểu về một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác nhân sự bầu trưởng thôn, khu phố; nhân sự và đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã; kinh phí sửa chữa nhà văn hóa phục vụ đại hội chi, đảng bộ cơ sở; hướng dẫn mức chi và nguồn chi đại hội các chi, đảng bộ cơ sở; công tác tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ về tổ chức đại hội và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố;

đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu ý kiến

Sau khi nghe ý kiến của đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các chi, đảng bộ trực thuộc tổ chức đại hội điểm và các đồng chí Bí thư các chi, đảng bộ đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên và nghiêm túc triển khai thực hiện theo quy trình về công tác chuẩn bị tổ chức đại hội điểm tại 3 chi, đảng bộ..

                                                                  Đồng chí Lê Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy phát biểu kết luận

Đồng chí Bí thư Thành ủy đề nghị cấp ủy đảng của 3 chi, đảng bộ tiếp tục quan tâm khẩn trương xây dựng các văn kiện trình đại hội đam bảo về chất lượng, nhất là báo cáo chính trị, dự thảo nghị quyết và chương trình hành động phải đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế và tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc, của cán bộ lão thành cách mạnh, cán bộ hưu trí, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân bằng các hình thức thích hợp, hiệu quả; đồng thời hướng dẫn các chi bộ chuẩn bị văn kiện đại hội; phấn đấu duy trì đảm bảo 100% Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, khu phố. Đồng chí cũng nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nhất là tuyên truyền trực quan và xây dựng đề án duyệt đề án nhân sự khóa mới theo tình hình thực tế và thực tiễn ở địa phương đảm bảo về số lượng và chất lượng. Thực hiện việc báo cáo tiến độ và kết quả thực hiện 1 tháng một lần để nắm bắt và thực hiện tổ chức thành công đại hội điểm tại 3 chi, đảng bộ sau đó làm cơ sở để nhân rộng ra các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy.

    Về vấn đề kinh phí, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Phòng tài chính kế hoạch hướng dẫn và tổng hợp những khó khăn, vướng mắc để hướng dẫn cụ thể đồng thời, bố trí kinh phí phục vụ đại hội trên cơ sở rà soát lại cơ sở vật chất để tổng hợp báo cáo Thành phố nhằm tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí để các xã, phường sửa chữa nhà văn hóa và trang sắm các cơ sở vật chất phục vụ đại hội. Cơ quan Tổ chức Nội vụ Thành phố tiếp tục thống kê, tổng hợp những khó khăn vướng mắc để xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy./.

Tin cùng chuyên mục

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

THƯ CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 CỦA THÀNH ỦY, HĐND, UBND, UBMTTQ THÀNH PHỐ MÓNG CÁI


Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc

Bánh chưng xanh ấm tình quân dân địa đầu Đông Bắc


Đảng ủy Phường Hải Yên: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Móng Cái

Đảng ủy Phường Hải Yên: Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 năm ngày Bác Hồ về thăm Móng Cái


Đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chúc Tết

Đồng chí Vũ Văn Kinh, Chủ tịch UBND TP Móng Cái chúc Tết


Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái chúc Tết các đơn vị

Đồng chí Dương Văn Cơ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Móng Cái chúc Tết các đơn vị


Phường Hải Hòa rộn ràng Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý

Phường Hải Hòa rộn ràng Văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý


Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc Tết nhân dân thành phố Móng Cái

Chủ tịch UBND Tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Thắng thăm, chúc Tết nhân dân thành phố Móng Cái


Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2020

Bế giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng khóa I, năm 2020


UBMTTQ Thành phố Móng Cái: Mang Tết ấm đến mọi người, mọi nhà

UBMTTQ Thành phố Móng Cái: Mang Tết ấm đến mọi người, mọi nhà


Kiểm tra công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc

Kiểm tra công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc


Phường Ka Long: Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.

Phường Ka Long: Tặng quà Tết cho gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn.


Đội bóng ngành Giáo dục - đào tạo và đội bóng Vietcombank Móng Cái lên ngôi vô địch

Đội bóng ngành Giáo dục - đào tạo và đội bóng Vietcombank Móng Cái lên ngôi vô địch


Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị nhân dịp xuân Canh Tý 2020

Đồng chí Hồ Đức Quang, Phó Bí thư Thành ủy thăm, chúc Tết các đơn vị nhân dịp xuân Canh Tý 2020


Lễ đón nhận 118 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương

Lễ đón nhận 118 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương


Vietcombank Móng Cái trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo năm 2020

Vietcombank Móng Cái trao tặng 100 phần quà Tết cho hộ nghèo năm 2020