Kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh:

Thảo luận tại tổ và hội trường nhiều nội dung quan trọng

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 16/7, HĐND tỉnh tiếp tục phiên thảo luận tại tổ và hội trường về các báo cáo, Tờ trình, dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Quang cảnh phiên thảo luận tại hội trường.

Các đại biểu tham dự kỳ họp đã chia 5 tổ để tập trung thảo luận tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; làm rõ những kết quả tích cực, nguyên nhân đã đạt được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành gắn với thực hiện nhiệm vụ: "Mục tiêu kép" phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phục hồi kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo thu nội địa; công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp; công tác lập, quản lý quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trường; công tác an sinh, phúc lợi xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao...

Đồng thời, các tổ đại biểu cũng phân tích rõ nguyên nhân, hạn chế, đề xuất nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Ngoài các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021, các tổ đại biểu tập trung thảo luận về các báo cáo, tờ trình và dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp, nhất là các dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách.

Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại hội trường.Chủ tọa kỳ họp điều hành phiên thảo luận tại hội trường.

Kết thúc thảo luận tại tổ, các đại biểu tiếp tục thảo luận tại hội trường. Trong không khí thảo luận nghiêm túc, sôi nổi, thẳng thắn, các đại biểu tham gia nhiều ý kiến tham gia sâu sắc, chất lượng; thể hiện sự nghiên cứu kỹ các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết, tài liệu kỳ họp của các đại biểu. Các ý kiến phát biểu cơ bản bám sát gợi ý thảo luận của Chủ tọa kỳ họp, tập trung đánh giá, phân tích về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 6 tháng đầu năm 2021; thảo luận mục tiêu, chỉ tiêu và đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, như: Rà soát lại các điều kiện để triển khai thu ngân sách nhà nước đảm bảo linh hoạt; rà soát bổ sung cam kết triển khai thực hiện dự án đối với các chủ đầu tư trong các khu công nghiệp; xem xét điều chỉnh hợp lý các nguồn thu để các đơn vị tự chủ đang bị ảnh hưởng nặng nề của dịch đảm bảo nguồn chi thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm, tiếp tục tạo điều kiện, có gói hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, góp phần giữ vững chỉ số PCI; cần quan tâm tiếp tục xem xét ưu tiên cho các chủ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có nhiều lao động được tiêm vắc-xin ngay trong đợt 6; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và có cơ chế đầu tư cụ thể khi Nghị quyết về phê duyệt chương trình tổng thể phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo vững chắc quốc phòng – an ninh ở các xã, thôn bản vùng đông bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới... được thông qua; quan tâm cụ thể hỗ trợ các tuyến hạ tầng giao thông, phát triển mô hình kinh tế, đầu tư sản phẩm theo chuỗi địa phương...

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ đại biểu Đông Triều phát biểu ý kiến tại hội trường.

Ông Phạm Văn Thể, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, tổ đại biểu Đông Triều phát biểu ý kiến tại hội trường.

Nhiều đại biểu cũng nhất trí với dự thảo nghị quyết; đồng thời, tham gia cụ thể vào nội dung các dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, nhất là các nghị quyết về cơ chế, chính sách, có tác động trực tiếp đến an sinh xã hội, đời sống nhân dân và sự phát triển của tỉnh.

Các đại biểu thảo luận tại tổ đại biểu Hạ Long.

Các đại biểu thảo luận tại tổ đại biểu Hạ Long.

Cũng trong sáng nay, HĐND tỉnh đã thống nhất miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Hoàng Bá Nam, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ và ông Nguyễn Văn Công, Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn do đã nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời, HĐND tỉnh bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Minh Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với số phiếu tín nhiệm 100%.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm ủy viên UBND tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh.

Chiều nay, kỳ họp thứ 2 tiếp tục tiến hành phiên chất vấn, trả lời chất vấn và bế mạc kỳ họp. Phiên chất vấn, trả lời chất vấn được thực hiện truyền hình trực tiếp và phát thanh trực tiếp trên kênh QTV1, QNR1.

baoquangninh.com.vn
Loading...