Banner tin

Thế và lực mới của thành phố vùng biên

TP Móng Cái được xác định là một trong 2 mũi đột phá của chiến lược phát triển tỉnh Quảng Ninh. Để phát huy tiềm năng, thế mạnh nhằm phát triển bền vững, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ TP Móng Cái với cách làm sáng tạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt 3 đột phá chiến lược đã giúp địa phương từng bước hoàn thành mục tiêu trở thành thành phố cửa khẩu quốc tế hiện đại.

Với lợi thế địa lý giáp biên, giáp biển nơi địa đầu Tổ quốc, Móng Cái có vị trí quan trọng đặc biệt trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của Quảng Ninh, cũng như cả nước. Bằng quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, Móng Cái đã nhanh chóng tìm hướng đi phù hợp, vươn mình trong nhịp sống hối hả, năng động của mảnh đất vùng biên để trở thành đô thị loại II.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Móng Cái, cho biết: Để tạo sự bứt phá, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố đã xác định tập trung chỉ đạo phát triển kinh tế gắn với đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược; phát triển về kết cấu hạ tầng đồng bộ, cải cách hành chính, phát triển nguồn nhân lực. Từ đó, đem lại những chuyển biến toàn diện, tạo thế và lực để Móng Cái  bứt phá đi lên với những tiềm năng, khát vọng mới.

Hoạt động xuất nhập khẩu tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II.
Hoạt động XNK tại khu vực cửa khẩu cầu Bắc Luân II.

Móng Cái đã dồn sức huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển, nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của địa phương gắn với khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo hướng đồng bộ, hiện đại, trọng tâm. Hàng loạt dự án trọng điểm được hoàn thành, như: Cầu Bắc Luân II và đường dẫn; cầu phao tạm Km3+4 phường Hải Yên; cảng ICD Thành Đạt; mở rộng, nâng cấp Cửa khẩu quốc tế Móng Cái... đã và đang góp phần quan trọng trong liên kết vùng, tạo động lực phát triển cho thành phố cửa khẩu.

Để tạo sự đột phá trong thực hiện nghị quyết, Móng Cái không thụ động trông chờ vào ngân sách nhà nước, mà coi đó là vốn mồi, tạo cơ chế chính sách, nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư từ khu vực tư nhân. Móng Cái là địa phương đầu tiên trong tỉnh thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công - tư đối với hàng loạt công trình, đem lại hiệu quả rõ nét. Đặc biệt, tuyến cao tốc Vân Đồn - Móng Cái đang được khẩn trương thi công, khi hoàn thành không chỉ thu hút các nguồn vốn đầu tư để phát huy thế mạnh kinh tế vùng biên, mà còn mở ra những cơ hội lớn cho vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Hạ tầng phát triển thương mại dịch vụ trên địa bàn cũng được quan tâm phát triển.
Hạ tầng thương mại, dịch vụ trên địa bàn được quan tâm phát triển.

Không chỉ tập trung đầu tư vào công trình trọng điểm, 5 năm qua, tất cả các tuyến đường từ xã, phường đến tận các thôn, khu xóm đều được bê tông hóa, đạt chuẩn. Huy động xã hội hóa chỉnh trang đô thị, tạo nên sự phát triển mạnh mẽ, làm thay đổi căn bản về hạ tầng giao thông và phát triển đô thị của thành phố. Tổng vốn đầu tư phát triển đạt trên 16.000 tỷ đồng, trong đó thành phố huy động 11.000 tỷ đồng vốn từ doanh nghiệp và nhân dân đầu tư vào các công trình, khu đô thị mới.

Xác định cải cách hành chính là một trong 3 khâu đột phá chiến lược, trong đó trọng tâm là đơn giản hóa quy trình, thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã, thành phố đã chú trọng thực hiện và là một trong những địa phương tiên phong của tỉnh, cũng như cả nước khai trương vận hành thử nghiệm Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố.  

Hệ thống camera giám sát giao thông tại phường Ka Long truyền dữ liệu trực tiếp về Trung tâm điều hành thành phố thông minh của TP Móng Cái.
 Trung tâm điều hành thành phố thông minh của TP Móng Cái, nhận dữ liệu từ hệ thống camera giám sát giao thông trên địa bàn thành phố.

Công tác hỗ trợ, đồng hành, phát triển cùng doanh nghiệp tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. Tạo cơ chế thông thoáng, tạo đà cho doanh nghiệp phát triển.

Để tạo sự phát triển nhanh, bền vững, thành phố đã lập, trình phê duyệt và triển khai thực hiện bước đầu có hiệu quả 2 quy hoạch chiến lược Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050). Đồng thời quan tâm đào tạo, thu hút nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu về nhân lực cho các ngành kinh tế quan trọng của thành phố.

Trung Thành

Ông Vũ Thế Kỳ, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Móng Cái: "Luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Đảng bộ thành phố"

Những năm qua, môi trường, cảnh quan của thành phố thay đổi mạnh mẽ, đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân được nâng cao. Cùng với đó là quốc phòng, an ninh bảo đảm vững chắc; quan hệ hợp tác đối ngoại không ngừng mở rộng và nâng cao hiệu quả; niềm tin, sự ủng hộ của nhân dân các dân tộc với cấp ủy đảng, chính quyền được củng cố ngày càng vững chắc.

Trong nhiệm kỳ mới, tôi tin tưởng sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Đảng bộ thành phố sẽ giúp khai thác tốt những tiềm năng, lợi thế của địa phương về mọi mặt, huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy KT-XH phát triển nhanh, bền vững. Muốn vậy, ngay từ Đại hội này, các đại biểu phải lựa chọn, bầu cho được một Ban Chấp hành gồm những đồng chí có đủ tư cách, tài năng, trí tuệ để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao; thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đề ra.

Ông Vũ Minh Tương (45 năm tuổi Đảng), khu 3, phường Ka Long: "Đẩy mạnh hơn nữa học và làm theo Bác"

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã và đang được các cấp ủy đảng, chính quyền thành phố quan tâm thực hiện. Đơn cử như tại phường Ka Long, Đảng ủy phường đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đưa nội dung tuyên truyền về Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Tôi mong trong nhiệm kỳ tới, thành phố tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa những giải pháp cụ thể để cán bộ, đảng viên đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ công chức, viên chức từ cấp thành phố đến cơ sở thực hiện tốt đạo đức công vụ, nâng cao phẩm chất tận tụy, liêm khiết, hết lòng phục vụ nhân dân.

Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Pò Hèn (xã Hải Sơn) Nguyễn Thị Xuân: "Quan tâm bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số"

Xã Hải Sơn có 86,7% dân số là người dân tộc thiểu số, trong đó phần lớn là người Dao Thanh Y. Song song với nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng NTM, giảm nghèo, bảo đảm an ninh - quốc phòng... cấp ủy, chính quyền địa phương cũng luôn chú trọng đến duy trì những phong tục, tập quán, văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Tuy nhiên, do tác động của nhiều yếu tố chủ quan, khách quan, nên việc giáo dục thế hệ trẻ, tiếp nối những bản sắc văn hóa chưa thực sự có hiệu quả rõ rệt. 

Vì vậy, mong muốn của người dân là đề án Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa một số làng dân tộc thiểu số gắn với phát triển bền vững xã Hải Sơn sớm triển khai. Từ đó tạo cơ sở để tìm hiểu, nghiên cứu kỹ các tập tục, bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc một cách có hệ thống; gắn việc thực hiện các chương trình phát triển kinh tế với đặc điểm văn hóa, tập quán của người dân.

Bí thư Chi đoàn khu Thọ Xuân (phường Hòa Lạc) Vi Thị Hường: "Quan tâm hơn nữa tới công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên"

Thay mặt cho tuổi trẻ thành phố, tôi mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền từ thành phố tới cơ sở tiếp tục quan tâm hơn nữa tới công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên; tạo điều kiện thuận lợi để ĐVTN được giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống đúng đắn. Đồng thời, được ủng hộ về cơ chế, chính sách, hỗ trợ trong vay vốn, phát triển các mô hình kinh tế, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đặc biệt là thanh niên vùng nông thôn, dân tộc thiểu số, bộ đội xuất ngũ...

Đó là cách hình thành nên lớp cán bộ trẻ có đủ tri thức, sức khỏe, tư duy năng động và sáng tạo để cống hiến hết mình cho sự phát triển không ngừng của quê hương.

Giám đốc Công ty TNHH Trí Lực, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Móng Cái Đặng Duy Quân: "Tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi"

TP Móng Cái luôn dành sự quan tâm, đồng hành và hỗ trợ, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp phát triển, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp của địa phương. Nổi bật trong đó là công tác cải cách hành chính đã tinh giản được nhiều khâu thủ tục, rút gọn phần lớn thời gian, tiết kiệm chi phí không cần thiết... Từ đó, tạo được môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút và giữ chân được nhiều nhà đầu tư lớn, tiềm năng chiến lược.

Trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục được đồng hành cùng địa phương trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu kinh tế; đồng thời phát huy lợi thế của thành phố cửa khẩu quốc tế để phát triển dịch vụ thương mại, du lịch.

 

Văn Bá - Hữu Việt

Tin cùng chuyên mục

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Ninh Dương

Đồng chí Nguyễn Văn Đô - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố vui Tết Trung thu cùng các cháu thiếu nhi trường Tiểu học Ninh Dương


Trung thu tại xã đảo Vĩnh Thực

Trung thu tại xã đảo Vĩnh Thực


Tọa đàm nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên, thanh niên

Tọa đàm nâng cao chất lượng dân số cho vị thành niên, thanh niên


45 suất quà Trung thu giành tặng bệnh nhi

45 suất quà Trung thu giành tặng bệnh nhi


"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời" năm 2020

"Chuyển đổi số thúc đẩy Học tập suốt đời" năm 2020


Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thư chúc Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồngMóng Cái quyết liệt ngăn chặn tình trạng bẫy chim di cư

Móng Cái quyết liệt ngăn chặn tình trạng bẫy chim di cư


Công an Móng Cái lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020

Công an Móng Cái lắng nghe ý kiến nhân dân năm 2020


Tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Tặng quà Trung thu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn


Trao tặng thùng rác, nắp ủ rác hữu cơ

Trao tặng thùng rác, nắp ủ rác hữu cơ


Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh Trường THPT Trần Phú

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT cho học sinh Trường THPT Trần Phú


Agribank – chi nhánh Đông Quảng Ninh chi trả quyền lợi bảo hiểm ‘Bảo an tín dụng” cho khách hàng vay

Agribank – chi nhánh Đông Quảng Ninh chi trả quyền lợi bảo hiểm ‘Bảo an tín dụng” cho khách hàng vay


Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV: Đại nhạc hội: “Trà Cổ -Tình yêu của tôi - Mon Amour”

Chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV: Đại nhạc hội: “Trà Cổ -Tình yêu của tôi - Mon Amour”


Móng Cái triển khai Chương trình “Tuần lễ khuyến mại tập trung”

Móng Cái triển khai Chương trình “Tuần lễ khuyến mại tập trung”