THÔNG BÁO : Tạm dừng hoạt động của các cơ sở làm đẹp, cắt tóc gội đầu, spa, massage trên địa bàn Phường Trần Phú.

17/11/2021 09:44
Trước diên biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19. Để triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, UBND Phường ban hành CV số 206/CV-UBND V/v thực hiện một số biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Kể từ 8h00 ngày 17/11/2021: - Tạm dừng hoạt động của các cơ sở làm đẹp, cắt tóc, gội đầu, Spa, massage trên địa bàn Phường Trần Phú. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Tâm Liên
Loading...