Thông báo: Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1, kỳ tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022

22/11/2022 10:51

Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã thành phố Móng Cái năm 2022 thông báo thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển vòng 1 như sau:

 1. Thời gian: từ 07 giờ 30 phút - Chủ nhật, ngày 27/11/2022.        

2. Địa điểm: Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố (đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái).       

Lưu ý: Khi vào phòng thi, thí sinh phải mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc một loại giấy tờ khác có dán ảnh và ký nhận đóng dấu của cơ quan có thẩm quyền để giám thị kiểm tra.      

(Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thành phố theo số máy điện thoại: 0203.3777.007)

Thông báo số 06/TB-HĐTD

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
Loading...