Banner công dân

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo: Tổ chức Kỳ họp thứ hai, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái khóa XXI, nhiệm kỳ 2021 – 2026 tổ chức Kỳ họp thứ hai (Kỳ họp thường lệ giữa năm), để đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021; thống nhất nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 và Quyết nghị một số nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố.

Thời gian: 02 ngày, bắt đầu từ 07h45' ngày 22 – 23/7/2021 (Thứ 5 - Thứ 6).

Địa điểm: tại Hội trường Tầng I - Thành uỷ Móng Cái

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Thư xin lỗi công dân

Thư xin lỗi công dân
Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú

Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú