TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ MÓNG CÁI

Thông báo 17 thửa đất chưa xác định được chủ sử dụng đất, chưa thực hiện kiểm đếm nằm trong phạm vị của dự án Khu đô thị đại lộ Hòa Bình kéo dài tại phường Hải Hòa

25/11/2021 10:57

Loading...