PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

Thông báo chương trình tuyển dụng 367 vị trí lao động

1, thông tin tuyển lao động: Nhu cầu tuyển dụng 367 vị trí lao động

2, Thời gian tuyển lao động: từ 8h00 ngày 10/8/2021.

3 Địa ddiiemr: Tại sàn giao dịch việc làm thành phố Móng Cái ( Địa chỉ: số 35, đường Hữu Nghị, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái). 

* Thông tin chi tiết các doanh nghiệp tuyển lao động (tại đây).

Danh sách tệp đính kèm

Loading...