THÔNG BÁO CỦA UBND PHƯỜNG HẢI HÒA VỀ VIỆC THÁO DỠ CÔNG TRÌNH VI PHẠM

04/04/2023 15:29
Ngày 03/4/2023 Uỷ ban nhân dân phường Hải Hòa ban hành Thông báo số 80 về việc tháo dỡ công trình vi phạm trên đất chưa sử dụng do UBND phường quản lý tại Khu phố 1 phường Hải Hòa. Văn bản do đồng chí Lê Văn Dần, Phó chủ tịch UBND phường ký ban hành.
Đặng Văn Cao
UBND PHƯỜNG HẢI HÒA
Loading...