Banner công dân

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP MÓNG CÁI

Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Thực hiện kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 20/3/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố Móng Cái về việc thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn Thành phố năm 2018. Để tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trên địa bàn Thành phố trong việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trên địa bàn thành phố Móng Cái cụ thể như sau:


 

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018


Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền

Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền