Thông báo dự kiến Chương trình công tác của Thường trực UBND phường từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022

10/05/2022 09:19
Thông báo dự kiến Chương trình công tác của Thường trực UBND phường từ ngày 09/5/2022 đến ngày 15/5/2022


Quốc Hiệp
Phường Ka Long
Loading...