Thông báo lịch tiêm vắc vin phòng COVID-19 cho các đối tượng từ 5 tuổi trở lên trong tháng 11/2022 trên địa bàn phường Trần Phú

16/11/2022 09:27
UBND Phường Trần Phú thông báo về đối tượng, số lượng, thời gian, địa điểm tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho đối tượng từ 5 tuổi trở lên trong tháng 11/2022 trên địa bàn Phường, cụ thể như sau:

       1. Đối tượng, số lượng tiêm vắc xin Pfizer 

       - Đối tượng: Các nhóm đối tượng từ 5 - dưới 12 tuổi; từ 12 - dưới 18 tuổi và từ 18 tuổi trở lên đang sinh sống và làm việc trên địa bàn Phường.

    - Triển khai tiêm cho trẻ từ 5- dưới 12 tuổi: Triển khai tiêm mũi 1, mũi 2 cho các trẻ đủ điều kiện.

   - Triển khai tiêm cho trẻ từ 12 - dưới 18 tuổi: Triển khai tiêm mũi 1, 2, 3 cho những người đủ điều kiện.

  - Triển khai tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên: Triển khai tiêm mũi 1, 2, 3, 4 cho những người đủ điều kiện.

      2. Thời gian: Từ 13h30' - 16h00 ngày 18/11/2022 ( Thứ 6) 

      3. Địa điểm: Tại Trạm Y tế Phường, khu 3, phường Trần Phú, thành phố Móng Cái.

Tâm Liên
Loading...