THÔNG BÁO Lịch trực trong dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024

26/04/2024 17:00
Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND Thành phố; để kịp thời giải quyết các công việc phát sinh trong thời gian nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế lao động 01/5 năm 2024; trực phòng chống thiên tai, TKCN trên địa bàn phường. Được sự thống nhất của Thường trực Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Hải Hòa thông báo phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức trực trong dịp nghỉ lễ, cụ thể như sau:
Đặng Văn Cao
Loading...