Thông báo rơi giấy tờ

30/03/2023 10:47

Tôi tên là: Nguyễn Văn Hội, Thường trú tại thôn 8, xã Hải Đông, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 02/3/2023 trên đường đi từ nhà tại thôn 8 xã Hải Đông đến UBND xã Hải Đông, tôi có làm rơi giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mang tên Hộ ông Nguyễn Văn Hội

Tôi rất mong tìm lại được những giấy tờ trên. Ai nhặt được xin liên hệ với tôi theo số điện thoại 0974625173.

Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

.
Loading...