Thông báo rơi giấy tờ

21/04/2023 14:51

Tôi tên là: Trịnh Thị Lan, Thường trú tại khu 5 phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Ngày 15/3/2023 trên đường đi từ nhà tại khu 5 phường Hải Yên đến UBND phường Hải Yên, tôi có làm rơi giấy tờ sau:

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất mang tên Hộ bà Trịnh Thị Lan

Tôi rất mong tìm lại được những giấy tờ trên. Ai nhặt được xin liên hệ với tôi theo số điện thoại 0962788689.

Tôi xin chân thành cảm ơn và hậu tạ!

Lê Thiết Quân
Loading...