Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú

17/10/2022 14:36
Tìm con Đỗ Thị Châm, sinh ngày 20/11/1978, Nơi ĐKHKTT thôn 5, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tên tôi là:  Đỗ Quang Tuất, nơi ĐKHKTT thôn 05, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tìm con, Đỗ Thị Châm, sinh ngày 20/11/1978 đã bỏ nhà đi biệt tích từ tháng 7 năm 1998 đến nay chưa trở về nhà. Trong thời gian qua gia đình đi nhiều nơi, nhờ nhiều người tìm giúp, nhưng không có tin tức và không biết con còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, mong con trở về gia đình ngay để giải quyết việc riêng. Ai có thông tin của con tôi vui lòng báo tin theo địa chỉ sau:

Họ và tên: Đỗ Quang Tuất. Số điện thoại: 0836.213.999

Chân thành cảm ơn!

pv
Loading...