Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú

12/05/2022 15:38
Tìm chồng, sinh năm 1974, Nơi ĐKHKTT thôn 4, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tên tôi là: Hoàng Thị Liên, Nơi ĐKHKTT thôn 4, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tìm chồng, Phạm Văn Hướng, sinh năm 1974 đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 2012 đến nay vẫn chưa trở về nhà. Hiện nay gia đình không có tin tức và không biết anh còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, mong anh trở về gia đình ngay để giải quyết việc riêng. Ai có thông tin của chồng tôi vui lòng báo tin theo địa chỉ sau:

Họ và tên: Hoàng Thị Liên, thôn 4, xã Hải Tiến, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chân thành cảm ơn!

PV
Loading...