Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú

01/08/2022 11:10
Tìm cha Lê Duy Ước, ĐKHKTT thôn Trung, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái

Tên tôi là: Lê trung Hiếu Nơi ĐKHKTT thôn Trung, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tìm cha, Lê Duy Ước, làm nghề đi biển đã biệt tích từ năm 1994, đến nay vẫn chưa trở về nhà. Hiện nay gia đình không có tin tức và không biết bố còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, mong bố trở về gia đình ngay để giải quyết việc riêng. Ai có thông tin của bố tôi vui lòng báo tin theo địa chỉ sau:

Họ và tên: Lê trung Hiếu nơi ĐKHKTT thôn Trung, xã Vạn Ninh, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Chân thành cảm ơn!

pv
Loading...