Thông báo tìm người biệt tích khỏi nơi cư trú

22/04/2022 09:40
Tìm con Phùng Thị Hằng, sinh năm 1977, Nơi ĐKHKTT thôn 11, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tên tôi là:  Vũ Thị Xuân, nơi ĐKHKTT thôn 11, xã Hải Xuân, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

Tìm con, Phùng Thị Hằng, sinh năm 1977 đã bỏ nhà đi biệt tích từ năm 1995 đến nay vẫn chưa trở về nhà. Đến nay gia đình không có tin tức và không biết con còn sống hay đã chết. Nếu nhận được thông báo này, mong con trở về gia đình ngay để giải quyết việc riêng. Ai có thông tin của con tôi vui lòng báo tin theo địa chỉ sau:

Họ và tên: Vũ Thị Xuân. Số điện thoại: 0868.956.182

Chân thành cảm ơn!

Loading...