Thông báo tổ chức chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi kết hợp uống Vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi đợt 1 năm 2024 !

01/06/2024 21:08

Trạm y tế phường Ninh Dương thông báo tổ chức chiến dịch cân, đo trẻ em dưới 5 tuổi kết hợp uống Vitamin A cho trẻ từ 6-35 tháng tuổi đợt 1 năm 2024 !

Linh Phạm
Loading...