Thông báo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV

04/05/2022 10:32
Thực hiện Kế hoạch số 360/KH-ĐĐBQH ngày 18/4/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh về việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 49/KH-HĐND, ngày 22/4/2022 của HĐND Thành phố Tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

 Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái thông báo lịch tiếp xúc này đến cử tri toàn Thành phố biết.

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 05/5/2022 (Thứ 5).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Thành ủy Móng Cái, đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc.

Lê Thiết Quân
Loading...