Thông báo tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV

21/09/2022 15:51
Thực hiện Kế hoạch số 548/KH-ĐĐBQH ngày 16/9/2022 của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh về việc tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV; Kế hoạch số 153/KH-HĐND, ngày 19/9/2022 của HĐND thành phố tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của Đại biểu Quốc hội trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Thành phố phối hợp với Thường trực HĐND thành phố Móng Cái tổ chức Hội nghị Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh thực hiện nhiệm vụ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Móng Cái thông báo lịch tiếp xúc để cử tri biết nếu có nhu cầu đến tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội.

1. Thời gian: Từ 8h00, ngày 23/9/2022 (Thứ 6).

2. Địa điểm: Hội trường tầng 1 – Thành ủy Móng Cái, đường Nguyễn Du, phường Hòa Lạc.

pv
Loading...