UBND XÃ HẢI ĐÔNG

Thông báo từ ngày 20/9/2021, chợ Km12 chính thức đóng cửa chấm dứt mọi hoạt động kinh doanh, mua bán

14/09/2021 10:30

Loading...