Banner công dân

Thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018

Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh năm 2018 ban hành Thông báo số 01/TB-HĐTD về việc thông báo tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Ninh năm 2018.

Nội dung chi tiết tại văn bản đính kèm.

Tệp đính kèm

TB01.TDCC.pdf

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục


Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2018Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2018


Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền

Hướng dẫn xác định hành vi rửa tiền


Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình

Thông báo địa chỉ Đại lý và điểm thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình