Banner công dân

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP MÓNG CÁI

Thông báo Về việc chấm dứt hoạt động của nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Căn cứ Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;

Căn cứ hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế số 09/HĐ/2016 giữa cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái và Ủy ban nhân dân phường Hải Yên;

Căn cứ công văn số 106/CV-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân phường Hải Yên về việc chấm dứt hợp đồng đối với nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái thông báo về việc chấm dứt hoạt động của nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với bà Vi Thị Nho – thuộc đại lý Ủy ban nhân dân phường Hải Yên – Điểm thu tại trạm Y tế phường Hải Yên, từ ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Để đảm bảo thực hiện đúng các quy định về hoạt động đại lý thu, Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái đề nghị đại lý thu - UBND phường Hải Yên và bà Vi Thị Nho có trách nhiệm thực hiện thanh, quyết toán biên lai thu tiền và số tiền đại lý thu đã thu, nộp; thu hồi Thẻ nhân viên đại lý thu, biên lai thu tiền, biển hiệu, cùng các tài liệu hồ sơ liên quan đến hoạt động của nhân viên đại lý thu về cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái trong ngày 14 tháng 9 năm 2018.

Nay, Bảo hiểm xã hội thành phố Móng Cái thông báo tới Ủy ban nhân dân phường Hải Yên, bà Vi Thị Nho, các đại lý thu và nhân dân trên địa bàn thành phố Móng Cái biết để thực hiện./.

Danh sách file đính kèm

Gửi bình luận

Tin cùng chuyên mục

Những tủ điện “sắc màu Thanh niên”

Những tủ điện “sắc màu Thanh niên”


Tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi trong Dự án khu đô thị mới Ninh Dương  (giai đoạn 1)

Tiếp xúc, đối thoại với các hộ dân có đất thu hồi trong Dự án khu đô thị mới Ninh Dương (giai đoạn 1)


Người sử dụng lao động vay vốn tại NHCSXH lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động

Người sử dụng lao động vay vốn tại NHCSXH lãi suất 0% để trả lương ngừng việc cho người lao động
Phường Hòa Lạc trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng chống Covid-19

Phường Hòa Lạc trao thưởng đột xuất cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phòng chống Covid-19


Móng Cái đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tới 70% đối tượng thụ hưởng

Móng Cái đã chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tới 70% đối tượng thụ hưởng


Hải Hòa tiếp nhận 250 thùng mỳ tôm tặng bà con nhân dân khó khăn chống dịch

Hải Hòa tiếp nhận 250 thùng mỳ tôm tặng bà con nhân dân khó khăn chống dịch


Gia đình anh Thợ cắt tóc ủng hộ dân nghèo 3 tấn gạo chống dịch Covid-19

Gia đình anh Thợ cắt tóc ủng hộ dân nghèo 3 tấn gạo chống dịch Covid-19


Móng Cái chi trả lương hưu tại nhà

Móng Cái chi trả lương hưu tại nhà


130 triệu đồng giành tặng Bộ đội, Bác sỹ chống dịch Covid-19

130 triệu đồng giành tặng Bộ đội, Bác sỹ chống dịch Covid-19


Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc

Phòng chống dịch Covid-19 ở Hòa Lạc


Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân

Móng Cái đảm bảo nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân


Đã có 383 lượt công dân hoàn thành cách ly y tế tại Centre way

Đã có 383 lượt công dân hoàn thành cách ly y tế tại Centre way


Móng Cái thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm

Móng Cái thực hiện nghiêm các nhiệm vụ cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong giai đoạn cao điểm