Trung tâm hành chính công thành phố Móng Cái

Thông suốt, hiệu quả các dịch vụ hành chính phục vụ nhân dân

9 tháng năm 2021, Trung tâm hành chính công thành phố Móng Cái thực hiện tốt nhiệm vụ phục vụ nhân dân, thông suốt, giải quyết nhanh chóng, chính xác, hiệu quả các thủ tục hành chính trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đó, Trung tâm Hành chính công Thành phố đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch các các chỉ tiêu, nhiệm vụ Tỉnh và Thành phố giao. Tổng số hồ sơ tiếp nhận đạt 44.619 hồ sơ (tăng 25.302 hồ sơ = 176% so cùng kỳ 2020); hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn đạt 99,3%, tăng 0,6% so với  CK (năm 2020 là 98,7%); Cung cấp 281/281 TTHC cấp huyện, 50 TTHC cấp xã đủ điều kiện nâng cấp mức 4 để cập nhật, tích hợp lên cổng dịch vụ công của Tỉnh (Hoàn thành chỉ tiêu Tỉnh giao); Thực hiện 10.233 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt tỷ lệ 58%, vượt 11,8% so chỉ tiêu Tỉnh giao; tăng 150 % so CK; Thực hiện 27.992 hồ sơ qua dịch vụ BCCI, đạt 64.2% (Vượt chỉ tiêu tỉnh giao).

Móng Cái rà soát, xây dựng Quy trình ISO, đưa 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm HCC Thành phố 

Hoạt động của Trung tâm HCC với phương châm: lấy sự hài lòng người dân là thước đo của sự thành công

Hoàn thành chiến dịch cấp thẻ căn cước công dân (vượt 117% chỉ tiêu kế hoạch Tỉnh giao), trở thành địa phương hoàn thành chiến dịch sớm nhất trong nhóm 6 thị xã, thành phố; Rà soát, xây dựng Quy trình ISO, đưa 100% TTHC thực hiện tại Trung tâm (đặc biệt lần đầu tiên đưa quy trình cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSĐ, Lĩnh vực PCCC và ANTT vào thực hiện, đồng thời mạnh dạn thí điểm đưa các dịch vụ hỗ trợ vào Trung tâm (tư vấn luật, kê khai, thiết kế, phô tô...cùng với Đội TNTN hỗ trợ nộp hồ sơ trực tuyến, sử dụng Biên lai điện tử, số hóa kết quả... để công dân ko phải đến nhiều nơi, đi lại nhiều lần lần, góp phần công khai, minh bạch, đẩy nhanh tiến độ giải quyết TTHC... Dành kinh phí nâng cấp, chỉnh trang cơ sở vật chất, kỹ thuật, cảnh quan môi trường phục vụ công dân thuận tiện, thoải mái; mở rộng các hình thức tiếp nhận ý kiến phản ánh của công dân (đường dây nóng, hòm thư góp ý, Phản ánh hiện trường (Smart QN) và các trang FB...

Bên cạnh kết quả đạt được, hồ sơ quá hạn, trễ hẹn tuy giảm so với cùng kỳ, song vẫn còn cao, chiếm tỷ lệ  0,7%, phần lớn ở lĩnh vực đất đai, đây là những hồ sơ phức tạp, phải đi kiểm tra thực địa, cần đủ  thời gian niêm yết công khai, cần nhiều thời gian xử lý. Hiện Thành phố Móng Cái đang tập trung chỉ đạo giải quyết khẩn trương, đúng quy định đối với lĩnh vực này.

Trong bối cảnh tác động của đại dịch covid-19, việc giải quyết nhanh chóng, chính xác các thủ tục hành chính với quá trình: Thông suốt, minh bạch và thuận lợi; Ứng xử: Đúng mực, thân thiện - Lấy sự hài lòng người dân là thước đo của sự thành công trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch của Trung tâm HCC Thành phố đã tạo thuận lợi rất lớn cho Doanh nghiệp, nhân dân trong các giao dịch hành chính, thiết thực củng cố nền hành chính công phục vụ hiệu quả. 

Thu Hằng
Trung tâm TTVH
Loading...