Thông tin chung Đảng ủy - HĐND - UBND phường Bình Ngọc

16/10/2021 16:00
Thông tin chung Đảng ủy - HĐND - UBND phường Bình Ngọc

Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Uỷ ban nhân dân phường Bình Ngọc.

- Địa chỉ: Khu 2, phường Bình Ngọc, thành phố Móng Cái.

- Số điện thoại: 0333.780.905  

- Email: ubndpbinhngoc.mc@quangninh.gov.vn

Thông tin lãnh đạo, cán bộ:

Đồng chí: Nguyễn Hùng Chiến

- Chức vụ: Bí thư Đảng ủy

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Kỹ sư xây dựng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0982500188

-Email: nguyenhungchien@quangninh.gov.vn

Đ/c: Vũ Thị Vân Anh

- Chức vụ: Phó Bí thư  TT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0359943936

-Email: vuthivananh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Khổng Minh Nguyên

- Chức vụ:  Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp LLCT và nghiệp vụ Đoàn - Đội; Cử nhân sư phạm tiếng Trung Quốc; Cử Nhân Luật Kinh Tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên 

- Số điện thoại: 0982082588

 -Email: khongminhnguyen@quangninh.gov.vn

 

 

  

Đ/c: Nguyễn Văn Tuyên

- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0988971975

-Email: nguyenvantuyen@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thị Lan Thanh

- Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0915354108

-Email: nguyenthilanthanh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Âu Thị Lương

-Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ chuyên môn: Đại học Công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0365143147

-Email: authiluong@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lê Thị Thiện

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng, đô thị và môi trường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý đất đai

(chuyên ngành: Địa chính môi trường )

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0978.776.266

-Email: lethithien@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Văn Bân

- Chức vụ: Công chức Địa chính - xây dựng đô thị và môi trường

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế đối ngoại

- Số điện thoại: 0979.853.216

- Email: nguyenvanban3@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Thế Đông

- Chức vụ: Công chức Tư pháp - Hộ Tịch

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0912.089.510

- Email: nguyenthedong.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Lăng Thị Thanh

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp lý luận chính trị

- Số điện thoại:0349895643

- Email: langthithanh@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Mai Cúc

- Chức vụ: Công chức Văn phòng - Thống kê

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0368.807.211

- Email: nguyenthimaicuc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Văn Mầu

- Chức vụ: Chỉ huy trưởng Quân sự

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng chuyên ngành Quân sự cơ sở

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0986.280.409

- Email: hoangvanmau@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Đức Thuận

- Chức vụ: Công chức Tài chính – Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý Nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0948.248.042

- Email: hoangducthuan@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Từ Thị Lan Hương

- Chức vụ: Công chức Tài chính - Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0963.109.666

- Email: tuthilanhuong2@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Đoàn Thị Thu

- Chức vụ: Công chức Văn hóa – Xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0336.969.696

- Email: doanthithu.mc@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Bùi Thị Trà Ninh

- Chức vụ: Chủ tịch Hội LHPN - Kiêm công chức văn hóa - xã hội

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0919.782.059

- Email: buithitraninh@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Phạm Trung Thao

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại: 0868.458.863

- Email: phamtrungthao@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Đình Hảo

- Chức vụ: Chủ tịch Hội Nông dân

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân chuyên ngành công tác xã hội

- Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp lý luận chính trị

- Số điện thoại: 0385.870.311

- Email: nguyendinhhao@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Vũ Văn Dân

- Chức vụ: Bí thư Đoàn thanh niên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Đang học Trung cấp lý luận chính trị

- Số điện thoại: 0355.267.266

- Email: vuvandan@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đoàn Thu
Phường Bình Ngọc
Loading...