Thông tin chung HĐND Thành phố

10/10/2021 14:10

1. Thông tin chung:  
      Tên cơ quan: Hội đồng nhân dân thành phố Móng Cái
      Địa chỉ: Đường Hữu Nghị - phường Hoà Lạc - Móng Cái
      Điện thoại: 
      Fax:                                E-mail: 

2. Thường trực HĐND Thành phố:

Đ/c: NGUYỄN VĂN ĐÔ

  Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,

 Chủ tịch  HĐND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý kinh tế, 

                                      Kỹ sư Thủy lợi

- Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân 

- Điện thoại:                      01689.296888       

- Email: nguyenvando@quangninh.gov.vn

Đ/c: DƯƠNG THỊ HUỆ

Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch Thường trực

HĐND Thành phố

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý kinh tế,

  Cử nhân kinh tế nông nghiệp, Cử nhân ngôn ngữ Anh

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại:      0912.092.478

- Email: duongthihue@quangninh.gov.vn

 

Loading...