THÔNG TIN XÃ PHƯỜNG

Xã Vĩnh Thực

12/02/2014 17:31

Điện thoại: 02033.785.058

Email: ubndxvinhthuc_tpmc@quangninh.gov.vn

Tình hình kinh tế - xã hội:

Vĩnh Thực là xã Đảo cách trung tâm thành phố Móng Cái hơn 20km về phía Bắc, có vị trí chiến lược về quốc phòng, an ninh, khu vực phía Đông bắc của Tổ quốc, có vị trí địa lý: Phía Bắc giáp phường Bình Ngọc và xã Vạn Ninh, phía Đông giáp Biển Đông, phía Tây giáp xã Vĩnh Trung - thành phố Móng Cái; phía Nam giáp với Đảo Trần - xã Thanh Lân, huyện Cô Tô.

Tổng diện tích đất tự nhiên của xã là 21,13 km2 (2.113,47 ha) trong đó: Đất nông nghiệp 1.453,08ha; đất lâm nghiệp 1.174,45ha; đất sản xuất nông nghiệp 384,94ha; đất trồng cây hàng năm 84,19ha; đất có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản 66ha; đất phi nông nghiệp 238,72ha; đất ở 20,96ha; đất chuyên dùng khác 133,85ha.

Xã gồm 03 thôn với hơn 3.100 nhân khẩu (Tổng số hộ khẩu hiện nay là 862 hộ = 3.176 khẩu, trong đó: thường trú 849 hộ = 3.131 khẩu, tạm  trú 13 hộ = 45 khẩu); Đảng bộ xã gồm 07 chi bộ với 96 đảng viên. Là xã thuần nông với cơ cấu kinh tế trên 90% thu nhập từ sản xuất nông - lâm nghiệp và khai thác thuỷ hải sản ven bờ, 10% là dịch vụ; trình độ dân trí còn hạn chế chưa đồng đều, công tác giáo dục đào tạo, thu nhập của người dân còn thấp so với mặt bằng chung của Thành phố. Với sự quyết tâm phấn đấu của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân trên xã, năm 2018, xã Vĩnh Thực được UBND tỉnh Quảng Ninh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Trên toàn địa bàn có 03 trường học (MN, TH, THCS), 01 Trạm y tế. Số đơn vị đóng trên địa bàn gồm: Bộ đội Đảo; Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Vạn Gia; Chi cục Hải Quan cảng Vạn Gia, Cảng Vụ, Trạm Luồng, Trạm Quản lý đường sông, Trạm đèn biển Vĩnh Thực, Trạm kiểm dịch y tế Vạn Gia.

Chức năng, nhiệm vụ:

Cấp uỷ, chính quyền xã Vĩnh Thực là Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành uỷ, HĐND, UBND Thành phố, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo các điều quy định tại mục 3 chương II luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; các lĩnh vực quản lý điều hành bao gồm toàn bộ các hoạt động về phát triển Kinh tế - Chính trị; An ninh - Quốc phòng; Văn hoá - Xã hội…trên địa bàn

Cơ cấu tổ chức

Đ/c: Trần Trung Dũng

- Chức vụ:       Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Sư pham, Ts QLKT

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0912.742.393

- Email: trantrungdungmc@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Đình Trọng

- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân ngành CTXH

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0986.096261

- Email: ledinhtrong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Tô Minh Sơn

- Chức vụ:     Phó Bí thư Đảng uỷ

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học Luật

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0947.110.488

- Email: tominhson@quangninh.gov.vn

Đ/c: Nguyễn Quang Thông

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch HĐND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Đại học QTKD

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 01655.775.688

- Email: nguyenquangthong@quangninh.gov.vn

Đ/c: Hứa Văn Mạnh

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 01658.775.938

- Email: huavanmanh@quangninh.gov.vn

Đ/c: Lê Thị Hằng

- Chức vụ:     Phó Chủ tịch UBND

- Trình độ VH: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật Kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên

- Số điện thoại: 0332.684.741

- Email: lethihang.mc@quangninh.gov.vn

 

 

Trung tâm TT và VH
Loading...